Zoeken+naar+geld+nieuw+glas+Aalsmeer
Achtergrond
© Paul Dijkstra

Zoeken naar geld nieuw glas Aalsmeer

De glastuinbouw rond Aalsmeer en De Kwakel staat een grote modernisering te wachten. ‘We richten ons vooral op de ondernemers die doorgaan’, stelt Bart Oostveen van LTO Glaskracht Nederland, afdeling Aalsmeer. Hij is ook lid van de stuurgroep. Geld is nog niet gevonden. Wat het kost, is nog niet bekend.

Het totale project betreft veertig glastuinbouwgebieden met een totale oppervlakte van 860 hectare. Het gaat onder meer om modernisering van 350 hectare verouderd glas, verplaatsing van bedrijven naar kansrijkere gebieden en om het opruimen van bedrijven van stoppers. Ongeveer 100 hectare wordt nog nader bekeken. Niet overal komt glas terug en volgens de stuurgroep is dat ook niet nodig.
‘Niets doen biedt geen oplossing’, stelt Greenport Aalsmeer in de Ruimtelijke Visie 2015-2025 die voor de herstructurering is gemaakt. Tegelijkertijd kaart Greenport Aalsmeer aan dat er ‘beperkt of geen financiële middelen beschikbaar zijn’ voor herstructurering of uitkoop. Om de aanpak van het gebied van de grond te krijgen, is lobby nodig.
‘Per gebied kijken we wat de beste aanpak is om geld voor het project vrij te maken’, zegt voorzitter Bart Oostveen van LTO Glaskracht Nederland, afdeling Aalsmeer.

Woningbouw

Een voor de hand liggende manier zou woningbouw zijn. Als glas plaatsmaakt voor huizen, komt er geld vrij voor verplaatsing of stoppen. In het gebied tussen de Iepenlaan en de Noorddammerweg bijvoorbeeld. Begoniabedrijf Noorddammerplant is bezig met de laatste teelt. Het bedrijf stopt. Dat kan alleen omdat op de plek van het bedrijf behalve een park en zorgvoorzieningen woningen komen.
Probleem bij het zoeken naar woningbouwmogelijkheden is de nabijheid van luchthaven Schiphol. Greenport Aalsmeer ziet graag woningen terugkomen op plaatsen waar glas verdwijnt, maar in de buurt van de luchthaven mag dat vaak niet of alleen onder strenge voorwaarden.
Programmamanager Sander van Voorn van Greenport Aalsmeer: ‘Het Luchthavenindelingsbesluit zorgt voor beperkingen. Dat is een heet hangijzer voor ons. Provincies Noord- en Zuid-Holland willen met staatssecretaris Dijksma de mogelijkheden in het luchthavengebied verruimen om toch hier en daar woningbouwlocaties te vinden.’
De projectmanager denkt bijvoorbeeld aan glas dat al tussen woningen staat. Als dat glas verdwijnt, zou woningbouw tussen bestaande huizen passen. ‘We zoeken oplossingen ook in de snippers.’
Er moet bovendien ruimte voor woningbouw in het gebied worden gevonden om aan de doelen van Metropoolregio Amsterdam te voldoen. De stad wil tot 2040 250.000 woningen bouwen en dat lukt niet binnen de stadsgrenzen. Daarom wordt ook in het glastuinbouwgebied, dat praktisch tegen de hoofdstad aan ligt, gezocht naar locaties.
‘Wij hebben de Metropoolregio al aangeboden dat we willen helpen bij het oplossen van dat probleem’, vertelt Van Voorn.

Toekomst

Veel bedrijven in het verouderde gebied zijn al gestopt, omdat er geen toekomst is. Dat is ook de reden dat geen extra areaal wordt gezocht. Het glastuinbouwgebied krimpt naar verwachting zelfs. Bulkproducten als rozen en chrysanten worden in het buitenland geteeld of gaan over de grens, heeft Greenport Aalsmeer geïnventariseerd.
‘Nicheteelten hebben nog wel toekomst, blijkt uit onze rondgang langs de ondernemers’, zegt Van Voorn. ‘Dit soort teelten heeft voorzieningen als de veiling hard nodig, omdat het om kleine aantallen gaat. Die telers willen daarom graag in dit gebied blijven.’
Er is Greenport Aalsmeer veel aan gelegen om de productie onder glas te behouden, omdat wordt gevreesd dat andere ketenpartijen ook vertrekken als de productie verdwijnt. ‘Veredeling, verpakking en vervoer zijn allemaal schakels die samenhangen met de productie.’ Ook het belang van de veiling wordt daarin meegenomen.
‘In sommige delen van het Greenportgebied lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan’, beaamt Oostveen. ‘Het is ook lang moeilijk geweest voor telers om vooruit te gaan. Er was geen geld. Het is niet makkelijk geweest voor de ondernemers. Daarom is ook duidelijk dat we genoeg hectares hebben. De productie per vierkante meter is bovendien ook fors omhooggegaan de laatste tien jaar.’
Oostveen en zijn collega’s willen snelheid maken om te voorkomen dat ondernemers met toekomst alsnog wegtrekken. ‘Ik ken een ondernemer die toch voor het Westland heeft gekozen, omdat daar wel voorzieningen als CO2 en warmte zijn. In de Haarlemmermeer, PrimA4a en De Kwakel zijn die ook nodig voor een duurzame glastuinbouw.’
De CO2 moet bijvoorbeeld uit de havens van Rotterdam en Amsterdam komen. Een pijp tussen beide havens is er al, alleen de leiding richting Greenport Aalsmeer ontbreekt nog.
Van Voorn erkent dat het kostbaar is, maar hij hoopt dat samen met een exploitant van de CO2 een oplossing wordt gevonden. ‘De leiding eenvoudig betalen met de opbrengsten van de CO2 gaat niet. Dan duurt het te lang voor de kosten eruit zijn. We hopen daarom dat bijvoorbeeld het ministerie van Economische Zaken wil bijspringen.’
Zo’n voorziening helpt het gasverbruik terugdringen en dat is een van de overheidsdoelen. Nu is de SDE+ daar niet voor te gebruiken, maar met het ministerie willen ze er wel over praten, legt Van Voorn uit. Zo probeert Greenport Aalsmeer zoveel mogelijk partijen te laten meewerken aan de aanpak van het gebied om de benodigde financiën op tafel te krijgen. Hij hoopt dat dit jaar CO2 en warmtevoorziening rendabel zijn te maken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  18° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
 • Woensdag
  16° / 6°
  20 %
Meer weer