'Meer inzet boer voor schoner water nodig'

Om de ecologische einddoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen, is extra inzet nodig van het Rijk, de waterbeheerders en agrariërs.

%27Meer+inzet+boer+voor+schoner+water+nodig%27
© Waterschap Rivierenland

Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het eindrapport over de Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen. Met de huidige plannen verbetert de waterkwaliteit in veel wateren wel, maar niet voldoende.

In de Nederlandse stroomgebiedbeheerplannen beschrijven de waterbeheerders welke maatregelen ze nemen om de einddoelen van de KRW te halen. Het PBL heeft deze plannen onder de loep genomen.

Waterkwaliteit

Daaruit blijkt dat de waterkwaliteit sinds 1980 is verbeterd, maar dat sinds 2009 in het grootste deel van de wateren de verbetering van de nutriëntentoestand voor stikstof en fosfor stagneert.

Dat komt doordat het huidige mestbeleid vooral gericht is op het verminderen van de nitraatbelasting van grondwater in zandgronden en niet op het verminderen van de belasting van het oppervlaktewater.

Norm overschreden

Ook wordt van sommige stoffen van de Europese lijst van probleemstoffen nog regelmatig de norm overschreden.

Dit betreft echter vooral stoffen die inmiddels nagenoeg niet meer worden geloosd, maar die door nalevering uit bijvoorbeeld het sediment nog lange tijd in het water kunnen worden aangetroffen.

Maatregelen

Met de nu voorliggende maatregelen is het onwaarschijnlijk dat in de meeste wateren de einddoelen in 2027 worden gehaald, aldus het PBL. Volgens de KRW-beoordeling is in 2027 in ongeveer 15 procent van de regionale wateren de biologische kwaliteit goed.

Om in meer wateren de doelen te halen, zal de belasting door de nutriënten stikstof en fosfor en door gewasbeschermingsmiddelen verder omlaag moeten. Hiervoor zijn perspectiefvolle gebiedsgerichte maatregelen beschikbaar.

Agrariërs

Ook moeten waterbeheerders met agrariërs op zoek gaan naar een maatregelenpakket dat voor een regio het meest geschikt is. Kansrijke maatregelen zijn onder andere peilgestuurde drainage, bodemverbetering en uitmijnen van fosfaat.

Bij het op elke plaats toepassen van de meest effectieve maatregel kan de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten met 10 tot 60 procent afnemen, stelt het PBL.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  4° / -3°
  10 %
 • Zondag
  6° / 2°
  20 %
 • Maandag
  8° / 5°
  50 %
Meer weer