CBS%3A+steeds+grotere+veehouderijbedrijven
Nieuws
© CBS

CBS: steeds grotere veehouderijbedrijven

Het aantal grote bedrijven in de Nederlandse veehouderij nam de afgelopen jaren toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er zijn steeds minder kleine bedrijven waar melkkoeien, varkens of geiten worden gehouden.

Er zijn inmiddels 355 melkveehouders met meer dan 250 koeien. Ook steeg het aantal bedrijven met meer dan tienduizend vleesvarkens, meldt CBS op basis van de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2015.

Nederland telde op 1 april bijna 64.000 land- en tuinbouwbedrijven. Dat waren er in 1980 nog 145.000. Naast de afname van het aantal bedrijven voltrok zich een stevige schaalvergroting.

Melkkoeien

Een doorsneemelkveehouder melkt tegenwoordig negentig melkkoeien, dat waren er in 1980 nog 35. Een vleesvarkenshouder heeft nu gemiddeld 1.450 vleesvarkens, tegen 180 in 1980. Ook het aantal grote melkgeitenbedrijven nam toe.

Op 1 april 2015 waren er 18.300 bedrijven met melkkoeien, 1,7 procent minder dan een jaar eerder. Tegelijkertijd nam het aantal melkkoeien met 3,1 procent toe. Ook werd er 2,4 procent meer jongvee voor fokdoeleinden gehouden.

De schaalvergroting is ook zichtbaar in de groei van het aantal grote melkveehouderijen. Er waren in 1980 44 melkveehouders met 250 of meer melkkoeien. In 2015 was dit gestegen tot 355.

Varkens

In 1980 bestond de varkensstapel uit 10 miljoen dieren. Het aantal bereikte in 1997 een hoogtepunt met 15 miljoen dieren. Na de uitbraak van de varkenspest in februari van dat jaar kromp de varkensstapel in een jaar tijd fors tot 13,4 miljoen beesten.

De jaren daalde het aantal dieren tot 2004 als gevolg van factoren als marktontwikkelingen, de Wet herstructurering varkenshouderij en milieu- en dierenwelzijnsmaatregelen. Dat alles resulteerde in 2004 tot 11,2 miljoen varkens.

De varkensstapel groeide daarna weer en de laatste jaren schommelt het aantal rond de 12,2 miljoen varkens, geeft het CBS in het overzicht aan.

Melkgeiten

Ons land telde 1 april 2015 330.000 melkgeiten. Dat waren er 33.000 meer dan een jaar eerder, een stijging van 11 procent. Het aantal bedrijven met melkgeiten was met 550 op 1 april 10 procent hoger dan in 2014.

Hiervan hadden 42 bedrijven 1.500 of meer melkgeiten. Vijfendertig jaar geleden waren er maar een paar duizend melkgeiten in Nederland. Tussen 1980 en 2009 is het aantal melkgeiten enorm gestegen.

Rond 1992 nam het weer af, omdat vanaf dat moment ook geiten onder de mestwetgeving vallen. In 2010 zakte als gevolg van de ruimingen in verband met de Q-koorts het aantal melkgeiten tot ruim 250.000.

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer