Drenthe+zwakt+vergunningplicht+drainage+af
Nieuws
© René Luijmes

Drenthe zwakt vergunningplicht drainage af

De dreigende algemene vergunningplicht voor de aanleg van drainage of beregeningsputten rond Drentse Natura 2000-gebieden is van de baan. In de plaats daarvan wordt telkens via een vooronderzoek per aanvraag bepaald of dergelijke ingrepen mogelijk zijn.

Provincie, landbouw en natuurorganisaties zijn dat overeen gekomen. Afgelopen zomer was nog sprake van een algehele vergunning- en onderzoeksplicht rond de veertien Natura-gebieden.

Dat zou de kosten voor de boer echter zo hoog maken dat veel teelten niet meer rendabel worden.

Kosten

Het vooronderzoek gebeurt nu op kosten van de provincie. Die gaat onderzoekszones vastleggen waar nog aanvragen voor de aanleg van nieuwe drainage en beregeningsputten voor moeten worden ingediend. Bestaande installaties vallen buiten dit regime.

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen negatieve effecten optreden voor nabijgelegen natuur, dan is ook geen vergunning nodig.

Blijkt dit effect er wel te zijn, dan is alsnog een vergunning nodig. Daarbij is nog overleg mogelijk over mogelijke oplossingen. Zo kan drainage minder diep worden gelegd, zodat het verdrogende effect naar naburige natuur vermindert.

Verbeterpakketten

De onderzoekszones waarbij aanvragen worden getoetst zijn overigens van tijdelijke aard. De partijen hebben afspraken gemaakt over verbeterpakketten. Dat zijn maatregelen die moeten voorkomen dat de natuur verder verdroogt.

Dat zouden extra dijken of damwanden kunnen zijn. Als deze maatregelen aanslaan, is buiten het natuurgebied voor de landbouw ook meer mogelijk en wordt het areaal waar nog een vergunningplicht geldt verkleind. Zoals het er nu naar uitziet, komen er tien tot vijftien onderzoekszones.

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer