%E2%80%98Gezelligheid+met+serieuze+toon%E2%80%99
Nieuws
© Persbureau Noordoost

‘Gezelligheid met serieuze toon’

‘Zelf wilde ik me al aansluiten bij agrarische jongeren’, vertelt de 22-jarige Annelie van‘t Klooster uit Oosterwolde, die de rol van voorzitter op zich heeft genomen. Overdag werkt ze als vertegenwoordiger bij Cowlinq, een online service gericht op de verkoop en aankoop van vee. Als dochter van een melkveehouder heeft ze de behoefte om kennis te delen en te vergaren. ‘Afdelingen van Norg en Wijnjewoude waren eigenlijk te ver buiten de regio.’
Medebestuurslid Iris Kooijman (22) haakt daarop in: ‘Ooststellingwerf is een gebied met veel import. Veel van onze ouders zijn hier gekomen omdat ze elders in het land niet konden uitbreiden of zelf een bedrijf wilden beginnen. Als agrariërs zoek je elkaar dan op.’
Kooijman heeft een binnendienstfunctie bij VIB Consulting, een onafhankelijk bureau dat adviseert op het gebied van voeding, voederwinning en financiën. Haar ouders hebben een melkveebedrijf in Appelscha en bedrijfsovername in de toekomst sluit zij niet uit.
Haar kennissenkring zit voornamelijk rondom Dronten, waar ze een landbouwstudie heeft gevolgd. ‘Ik heb ook de behoefte om ervaringen te delen met jonge collega’s uit mijn directe omgeving.’ Kooijman is tot penningmeester gebombardeerd.
De 24-jarige Gabriëlle Voshart uit Donkerbroek is secretaris en de enige van het trio die de ambitie heeft om zelf een melkveebedrijf te runnen. ‘Dat lijkt mij ontzettend mooi.’ Als voorzitter van Kalverfokclub Ring Súd heeft ze bestuurlijke ervaring en komt ze veel in contact met leeftijdgenoten.
‘De groep van agrarische jongeren is behoorlijk groot. Ik heb het gevoel dat we elkaar nog niet goed genoeg kennen, terwijl we eigenlijk met dezelfde vragen worstelen.’

Andere thema’s

De drie constateren dat er veel wordt georganiseerd voor agrariërs in de omgeving, maar dat de gemiddelde leeftijd vrij hoog ligt. ‘Agrarische jongeren zijn met andere thema’s bezig. Het opstarten, overnemen en ontwikkelen van een bedrijf zijn onderwerpen die veel spelen’, legt Van ‘t Klooster uit.
Volgens Gabriëlle Voshart is er behoefte om op lokaal niveau onderling te sparren. ‘Met de oprichting van een agrarische jongerenvereniging willen we jongeren van het eigen boerenerf halen om bij andere ondernemers te kijken hoe zij met bepaalde zaken omgaan. Het gaat niet alleen om agrariërs, maar ook om jongeren die op een andere manier in de agrarische sector werken of daar belangstelling voor hebben’, legt ze uit.
Dankzij een bijdrage van ABO Ooststellingwerf kon een eerste bijeenkomst worden georganiseerd. Op locatie werd gekeken hoe drie jonge ondernemers het bedrijf van hun ouders overnemen. Ook werd er een rondleiding verzorgd.
‘Zo’n 33 jongeren namen deel aan onze eerste activiteit en dat was naar verwachting’, vertelt Iris Kooijman. ‘We hebben niet echt zicht op het aantal agrarische jongeren in het gebied. Maar we denken dat onze vereniging de potentie heeft om na een jaar vijftig leden te hebben.’
De melkveehouderij domineert de agrarische sector in Ooststellingwerf. ‘Bedrijfsovername, fosfaat, diergezondheid en voeding blijven interessante thema’s waar we mee aan het werk willen’, legt Annelie van ‘t Klooster uit. ‘Het sociale aspect is natuurlijk ook belangrijk, maar dat is niet onze hoofddoelstelling. We willen jongeren bij elkaar brengen om elkaar op een leuke manier te inspireren.’

Toegevoegde waarde

Het bestuur van de kersverse vereniging is nog niet rond. ‘We zijn nog maar met z’n drieën. Uiteindelijk willen we er nog minimaal twee bestuursleden bij hebben. Belangrijk is dat die een toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld omdat ze uit een dorp komen uit een andere hoek van de gemeente. Zij kunnen wellicht ook nog anderen meeslepen’, lacht Gabriëlle Voshart.
Via een speciale Facebook-pagina proberen de drie bekendheid te krijgen. Dat is momenteel ook het kanaal waarmee ze communiceren. De activiteiten moeten worden bekostigd met de financiële inspanningen van verschillende sponsoren. ‘Zes keer per jaar een interessante informatieavond en in de zomer een gezellige barbecue’, geeft Van ‘t Klooster aan.
Uitwisseling van kennis is vooralsnog de belangrijkste doelstelling. Kooijman hoopt dat de agrarische jongerenvereniging uiteindelijk op gemeenteniveau ook een gesprekspartner gaat worden.
‘We zijn pas sinds de zomer pas aan de slag, dus richten we ons in eerste instantie op een stukje informatievoorziening. Toch sluiten we belangenbehartiging in de toekomst niet uit. De leden houden zich ook bezig met zaken die op lokaal niveau spelen. Met een grote groep sta je een stuk sterker.’

Weer

 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
 • Zaterdag
  18° / 9°
  30 %
Meer weer