LTO%3A+mestmonster+mag+niet+te+duur
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO: mestmonster mag niet te duur

Fraudebestrijding bij mestafzet is goed, maar onafhankelijke monstername gaat boeren te veel op kosten jagen. Daar moet een alternatief voor ontwikkeld worden, vindt LTO Nederland.

Deze week presenteerde staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) een pakket maatregelen om fraude met mest en mesttransporten terug te dringen. Ze vindt dat overtredingen niet meer getolereerd kunnen worden en werkte daarom 'forse maar noodzakelijke' maatregelen uit.

Onafhankelijke bemonstering

De bewindsvrouw stelt onder meer een andere aanpak voor van de bemonstering van vaste mest. Die mag voortaan niet meer door de vervoerder gebeuren, maar moet worden uitgevoerd door een erkende, onafhankelijke organisatie die zich vooraf heeft geaccrediteerd.

LTO maakt zich over deze maatregel grote zorgen. 'Dat kan snel de kant op gaan van hoge kosten voor de veehouder, en daarmee komt het fraudespoor toch weer in zicht. Dat moeten we niet willen', reageert Hans Huijbers, LTO-portefeuillehouder Mest en mineralen.

Werken aan alternatief

Dijksma gaf aan dat ze openstaat voor alternatieven die eenzelfde effect hebben als haar aanpak. 'LTO neemt die uitnodiging graag aan. We willen daarover snel met haar in gesprek', verzekertHuijbers.

Hij is in grote lijnen positief over de uitvoerige brief die Dijksma aan de Kamer stuurde. 'Daaruit blijkt dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt om fraude in de mestwereld aan te pakken. Met de meeste maatregelen die de staatssecretaris voorstelt kunnen we uit de voeten.'

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer