Melkproductie+per+koe+stabiel
Nieuws
© NVT

Melkproductie per koe stabiel

De levensproductie van de Nederlandse melkveestapel is in het voorbije boekjaar stabiel gebleven. Dat blijkt uit cijfers van veeverbeteringscoöperatie CRV.

CRV publiceert jaarlijks de statistieken van de melkcontrolegegevens over het boekjaar, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. In dit jaar zijn de prestaties van de Nederlandse koe nagenoeg gelijk gebleven, ondanks dat het melkquotum verviel. Zie ook de tabellen in de bijlage

Economisch jaarresultaat

Het economisch jaarresultaat, maatgevend voor de economische prestaties van de dieren, steeg dit jaar naar een niveau van 2124 (tabel 4a in de bijlage). Deze stijging komt vooral door een lichte toename van de vet- en eiwitgehaltes bij een vrijwel gelijkblijvende gemiddelde melkproductie.

De levensproductie (tabel 3 in de bijlage) van de Nederlandse koeien is het afgelopen jaar met 30.868 kg melk nagenoeg gelijk gebleven.

De gemiddelde tussenkalftijd (tabel 2 in de bijlage) nam net als vorig jaar met een dag af en bedraagt nu 415 dagen. Dit betekent dat het beter gaat met de vruchtbaarheid van de veestapel; er is al vijf jaar sprake van een geleidelijke afname van de tussenkalftijd.

Meer koeien

Het gemiddeld aantal koeien per bedrijf over het hele boekjaar nam toe van 90 naar 93 (tabel 4a in de bijlage). Deze toename is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Toch lijkt er sprake te zijn van een versnelde groei in de tweede helft van het boekjaar. Op 1 september 2015, de eerste dag van het nieuwe boekjaar, bedroeg het gemiddelde aantal koeien per bedrijf inmiddels al 96.

Hiermee is de gemiddelde toename van 3 koeien per jaar al aan het begin van het nieuwe, lopende, boekjaar gerealiseerd. In de huidige markt is het moeilijk te voorspellen hoe dit aantal zich zal ontwikkelen.

Meer informatie is te vinden in de bijgevoegde tabellen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
 • Vrijdag
  32° / 16°
  10 %
 • Zaterdag
  33° / 16°
  10 %
Meer weer