%27Blauwdruk+voor+onderzoek+ligt+klaar%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Blauwdruk voor onderzoek ligt klaar'

Door het verdwijnen van het Productschap Akkerbouw is de regiefunctie en de collectieve betaling bij praktijkonderzoek weg. Jaap Haanstra, voorzitter van de LTO vakgroep Akkerbouw, legt uit welke invloed LTO nog heeft op het uitgevoerde praktijkonderzoek.

'We zijn druk bezig een verbindendverklaring te krijgen voor onderzoek in de akkerbouw vanuit de Brancheorganisatie Akkerbouw', vertelt Haanstra die namens LTO in het bestuur zit van de BO Akkerbouw.

'De blauwdruk voor de onderzoeken van de komende vijf jaar ligt klaar. We willen een programma Kennis en Innovatie te creëren en op te starten voor 2016, met uitzondering van de uiensector, want uien zijn geen akkerbouwgewas.'

Op dit moment lopen alleen nog onderzoeken in de akkerbouw met overgedragen productschapsgelden en ligt een onderzoeksprogramma klaar waarin het collectieve belang van de sector voorop staat.

Verbindendverklaring

Nadat het definitieve verzoek bij de minister ligt, neemt deze in principe acht weken de tijd om een oordeel te vellen over de verbindendverklaring. Ook zal 'Brussel' de verklaring mogelijk nog mededingingsrechtelijk toetsen. Het is daarom nog niet duidelijk óf en op welke termijn de verbindendverklaring voor Kennis en Innovatie zal worden verleend.

De eerder genoemde blauwdruk voor onderzoeken in de komende vijf jaar is een weerspiegeling van een van de taakstellingen van BO Akkerbouw: het coördineren van het collectieve onderzoek in de sector. Het heeft daarbij vier thema's voor kennisverspreiding binnen de sector en maatschappij benoemd: 'vitale bodem', 'vitaal gewas', 'biobased, energie en kringlopen' en 'management, economie en data'.

Strenge voorwaarden

Haanstra: 'De verbindendverklaring moet aan strenge voorwaarden voldoen en daarnaast voldoende draagvlak hebben in de sector. Voor de duidelijkheid: marktonderzoek en dergelijk valt niet binnen dat onderzoekskader. Dat was voorheen een zaak van het productschap, maar dat wordt nu een private aangelegenheid. Ook daarin proberen we als LTO een rol te spelen door partijen bijeen te krijgen.'

Eenzelfde rol ziet Jaap Haanstra voor LTO als hij de vele nieuwe onderzoeksinitiatieven in ogenschouw neemt, zoals vanuit particuliere akkerbouwers of kleine coöperaties. 'We proberen de regie met elkaar te nemen, want die is verdwenen sinds de opheffing van het Productschap Akkerbouw. We kunnen die versplintering niet tegenhouden: ieder onderzoek is goed. Wat we wel proberen, is het tot een geheel te smeden.'

• Lees alle reacties van de specialisten in Dossier Praktijkonderzoek

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  20 %
Meer weer