Pionieren+met+praktijkonderzoek
Nieuws
© Hans Dijkstra

Pionieren met praktijkonderzoek

Het opdoeken van de Productschappen Akkerbouw (PA) en Tuinbouw (PT) heeft vergaande consequenties voor zowel onderzoeksinstellingen als vakgroepen in beide sectoren.

Praktijkonderzoek is waardevol, met grote belangen voor telers en kwekers, hun belangenvertegenwoordigers, onderzoekers en hun instituten en toeleverende bedrijven. In geld, organisatie en activiteiten.

Dat blijkt uit de reacties van elf specialisten uit de sector. Hun kijk op dit onderwerp is samengebracht in Dossier Praktijkonderzoek.

Spaargeld

Zo besteedden PT en PA gezamenlijk zo'n 13 miljoen euro aan heffingen voor praktijkonderzoek, waarbij het PT met 10 miljoen euro het leeuwendeel voor zijn rekening nam. Sinds de opheffing is die onderzoekspot verdwenen, met uitzondering van een deel overgebleven spaargeld.

Bedrag per hectare

De bal ligt nu in eerste instantie bij telers en de kwekers. Individueel of in een (klein) collectief, zoals nieuw ontstane gewascoöperaties, waarvan er inmiddels al meer dan tien zijn in de glastuinbouw. Die laatste leggen een bedrag per hectare in, waarmee onderzoek naar ziekten en plagen in de betreffende teelt kunnen worden voortgezet.

Nieuwe financierings- en samenwerkingsvormen zijn essentieel voor het voortbestaan van praktijkonderzoek. Een belangrijke rol is weggelegd voor brancheverenigingen of andere belangenbehartigers, die hun rol ook zien veranderen.

Versplintering

Het wegvallen van opdrachten merken de onderzoeksinstellingen direct in hun inkomsten. Ook zij moeten zich aanpassen en heroriënteren op de nieuwe situatie. Want de versplintering van onderzoek gaat vooral ten koste van langdurig en strategisch-toegepast onderzoek.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst

Dossier Praktijkonderzoek:

• Ernst van den Ende: 'Behoefte aan nieuwe vorm collectiviteit '
• Jaap Haanstra: 'Blauwdruk voor onderzoek ligt klaar '
• Jacob Dogterom: 'Meer ondernemersgedreven bezig'
• Sam de Vlieger: 'Nu is alles veel meer versnipperd'
• Philip Kramer: 'Het draait om lobbyen, lobbyen, lobbyen'
• Ko Francke: 'Onafhankelijke toetsing is weggevallen'
• Michiel Gerritsen: 'Wij kijken nu jaloers naar het buitenland'
• Jan Roefs: 'Waardevolle informatie verdwijnt'
• Henk Raaijmakers: 'Geen onderzoek is sterfhuisconstructie'
• Nico van Ruiten: 'Heel beperkt en heel doelgericht'
• Andrë Hoogendijk: 'Het is nu echt pionieren'

Weer

 • Dinsdag
  12° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  12° / 10°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer