RVO%3A+alternatieve+vergroening+mogelijk
Nieuws
© Koos van der Spek

RVO: alternatieve vergroening mogelijk

Telers die problemen ondervinden bij het inzaaien van vanggewassen op de opgegeven percelen krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de mogelijkheid om af te wijken van de gecombineerde opgave.

Dit blijkt uit een antwoord van het ministerie van Economische Zaken (EZ) op een vraag van LTO- vakgroep Akkerbouw over het niet inzaaien van geplande vanggewassen vanwege weersomstandigheden.

Het ministerie en de RVO geven aan te zoeken naar oplossingen, maar dat ze daarbij wel gebonden zijn aan de Europese kaders. De boodschap is dat gewastelers in elk geval moeten voldoen aan de eis van 5 procent ecologische aandachtsgebieden (EA).

Compensatiemogelijkheid

Voor het veranderen van de EA-invulling is er volgens EZ en RVO een compensatiemogelijkheid. 'De wijziging hoeft niet te leiden tot problemen als aan alle vergroeningseisen is voldaan', luidt de reactie op de LTO-vraag.

Het advies van de overheid is wel aan de telers om niet zelf de gecombineerde opgave te wijzigen. Als er wordt afgeweken van de opgave dan volgt een fysieke controle. RVO controleert administratief en met luchtfoto's.

Vanggewas

LTO-vakgroep Akkerbouw adviseert om bij inzaaiproblemen van een vanggewas altijd te proberen om een alternatief perceel wel in te zaaien. 'Het is wel verstandig om eventuele afwijkingen van de gecombineerde opgave goed te documenteren', stelt vakgroepsecretaris Jeroen Kloos.

Volgens hem blijkt maar weer dat de 2015 voor de vergroening een leerjaar is. Er zijn ook andere lidstaten die met vergelijkbare problemen kampen. Hij noemt daarbij Denemarken als voorbeeld.

Goede oplossingen

'Het blijft zoeken naar goede oplossingen. Maar het mag niet zo zijn dat administratieve hobbels de doelstelling van de vergroening als randvoorwaarde voor de directe betalingen belemmeren', verklaart Kloos.

Weer

 • Woensdag
  6° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  9° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  10 %
Meer weer