Texel+en+Westzaan+voorlopig+nog+op+slot
Nieuws
© Mike Schellart

Texel en Westzaan voorlopig nog op slot

Provincie Noord-Holland verwacht dat pas in december de stikstoftekorten voor Texel en Polder Westzaan weggewerkt zijn uit Aerius. Veehouders moeten daarna via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) kunnen uitbreiden.

Op verzoek van de provincie wordt nu landelijk uitgezocht wat er schort aan de Natura 2000-gebieden Polder Westzaan en Texel. 'Er is nog geen oplossing, de oorzaak is nog niet achterhaald', meldt een woordvoerster.

'We verwachten dat de tekorten medio december weggewerkt zijn, na de herziening van de PAS. Dan treedt de volgende versie van rekenmodel Aerius in werking.'

Lokaal tekort

Ze bevestigt dat er voor beide gebieden 'lokaal' geen ontwikkelruimte is. 'Het overgrote deel van de gebieden heeft wel ontwikkelingsruimte.'

'De lokale tekorten kunnen echter wel gevolgen hebben: het kan zijn dat er hierdoor onvoldoende ontwikkelingsruimte is, afhankelijk van de locatie en de omvang van de aanvraag. Overigens is er in beide gebieden wel depositieruimte voor meldingen beschikbaar.'

Jonge boeren

LTO-bestuurders in beide gebieden zeggen echter dat de problemen groot zijn. ‘Vergeleken met het landelijk gemiddelde zitten hier veel jonge agrariërs die willen uitbreiden. Groei is hier de trend.'

'Ik denk dat er wel zo’n twintig klaar staan om het melkveebedrijf van hun ouders over te nemen en daar ook al in geïnvesteerd hebben. De gevolgen van deze berekeningsfouten zijn dus groot.’

Opslokken

Boeren in Polder Westzaan kampen met hetzelfde probleem. ‘Het stedelijk gebied met Schiphol, havens en snelwegen, slokt alles op', zegt voorzitter Pieter Schaap van LTO Noord Noordzeekanaalgebied. 'Gedeputeerde Jaap Bond zegde eerder toe dat de PAS alleen zou doorgaan als alle knelpunten opgelost konden worden. Maar nu zie je: de PAS is erdoor gedrukt en we moeten maar zien waar het schip strandt.’

'Doordat het melkquotum eraf ging, hebben heel wat boeren hier nieuw gebouwd. De toekomst is nu erg onzeker. Daar komen de fosfaatrechten dan ook nog bovenop.'

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  27° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  25° / 15°
  20 %
Meer weer