Brede+kringloop+Noord%2DHolland+in+de+maak
Nieuws
© Mike Schellart

Brede kringloop Noord-Holland in de maak

Agrariërs, LTO Noord, Cono en provincie Noord-Holland willen een brede kringloop van dierlijke mest starten om de bodemvruchtbaarheid te verhogen. Daarnaast kunnen veehouders ontwikkelruimte creëren.

Eind deze maand komen alle partijen bijeen om het plan verder uit te werken. ‘Alle seinen staan op groen. We willen de kringlooplandbouw een impuls geven, zeker nu de melkveehouderij fosfaatrechten krijgt’, stelt bestuurder Albert Hooijer van LTO Noord Noord-Holland.

Het idee voor een brede Noord-Hollandse kringloop ontstond vorige week tijdens een rondetafelgesprek in Burgerbrug. Naast landbouwgedeputeerde Jaap Bond namen daar vertegenwoordigers van LTO Heerhugowaard, Langedijk en Schagen (HLS) en zuivelproducent Cono aan deel.

Mest plaatsen

De komende fosfaatrechten waren onderwerp van discussie, waarbij melkveehouders extra ruimte kunnen creëren via de Kringloopwijzer. Enkele boeren, waaronder bestuurder Gerrit de Haan van HLS, opperden het idee om Noord-Holland als één gebied te beschouwen waar de maximale veestapel afhankelijk is van de te plaatsen hoeveelheid mest.

Veehouders gaan hierbij intensief samenwerken met akkerbouwers, bollentelers en vollegrondsgroentetelers om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren door het plaatsen van dierlijke mest. Ook kunnen zij voergewassen telen tussen teelten door.

Vruchtwisseling

‘Er zijn al veehouders die samenwerken met akkerbouwers en telers. Zij hebben problemen met de dalende bodemvruchtbaarheid, oftewel fosfaatbemesting. Dierlijke mest kunnen ze goed gebruiken’, legt De Haan uit. ‘Ook wisselen veehouders en telers al gronden met elkaar uit.’

Het plan is nu om een stap verder te gaan en een provinciaal breed project op te zetten. ‘Als je kijkt naar fosfaatdoelstellingen, dan kunnen we grote stappen zetten’, aldus De Haan. ‘Zo kunnen we voldoen aan de milieudoelstellingen en kom je de plantaardige sectoren tegemoet.’

De partijen willen meters maken, nu melkveehouders fosfaatrechten krijgen opgelegd. ‘Andere geïnteresseerden kunnen aansluiten.’

Fosfaat

Landbouwgedeputeerde Jaap Bond steunt het initiatief. ‘Hij wil dat we dit verhaal met cijfers onderbouwen en een pilot starten.’ Dit om het initiatief mee te laten wegen in de uitwerking van het nieuwe beleid van staatssecretaris Sharon Dijksma omtrent de fosfaatrechten.

Hooijer wijst dan ook op de grote diversiteit aan sectoren en de extensieve melkveehouderij in Noord-Holland. ‘Het is daarom belangrijk dat er ontwikkelruimte blijft behouden in die gebieden waar die al is.

Weer

 • Vrijdag
  7° / 4°
  90 %
 • Zaterdag
  4° / 0°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  20 %
Meer weer