Flora+en+fauna+neemt+af+in+Eemland
Nieuws
© Wikimedia

Flora en fauna neemt af in Eemland

Door de afnemende invloed van de Zuiderzee gaat het in Eemland minder goed met de natuur. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van provincie Utrecht.

Zij neemt elk jaar enkele delen van het buitengebied onder de loep. Dit keer waren dat Kamerik en Eemland.

Het natuurbehoud in Eemland is vooral gericht op weidevogels, die hier in de reservaten in aantal individuen en soorten toenemen. In het agrarisch gebied gaat het minder goed.

Planten

De provincie vond relatief weinig bijzondere plantensoorten. De floristische rijkdom is het hoogst in polder De Haar en polder Te Veen.

Verder blijkt uit de inventarisatie dat het aantal zouttolerante soorten aanzienlijk is afgenomen in vergelijking met voorgaande inventarisaties: de invloed van voorheen de Zuiderzee neemt steeds verder af. Wel leven in een aantal sloten zeldzame amfibieën, zoals de heikikker en de poelkikker.

Kwel

Ook de beschermde vissoorten als de bittervoorn en de kleine modderkruiper zijn op diverse plaatsen gevonden. Waar kwel van de Heuvelrug het gebied in stroomt is de natuurwaarde hoger.

De poelen nabij knooppunt Eemnes hebben daarom een bijzonder hoge natuurwaarde. Zo leven hier de bedreigde soorten kamsalamander, gevlekte witsnuitlibel, ringslang en kleine zonnedauw.

Weer

 • Vrijdag
  12° / 1°
  40 %
 • Zaterdag
  14° / 2°
  70 %
 • Zondag
  25° / 11°
  60 %
Meer weer