Uri+Rosenthal+leidt+%27vitale+varkenshouderij%27
Nieuws
© POV

Uri Rosenthal leidt 'vitale varkenshouderij'

Oud-minister Uri Rosenthal van Buitenlandse Zaken gaat de regiegroep 'Vitale varkenshouderij' leiden. In de regiegroep participeren POV, Rabobank en het ministerie van Economische Zaken.

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) werkt in samenwerking met de Rabobank en het ministerie van Economische Zaken aan meer rendement en marktkracht voor de varkenshouder. De regiegroep is in het leven geroepen om dit te bereiken.

Juiste man

Voorzitter Ingrid Jansen en vicevoorzitter Eric Douma van de POV zijn blij met Rosenthal als voorzitter van de regiegroep. ‘De juiste man op de juiste plaats. Wij zijn ervan overtuigd dat zijn ervaring in maatschappelijke en politiek-bestuurlijke functies ons zal helpen.'

Meer rendement en marktkracht zijn volgens de POV zeer urgent. De afgelopen jaren is door varkenshouders veel geïnvesteerd in duurzaamheid, maar het rendement van deze investeringen is veel te laag gebleven.

De regiegroep wil komen tot een structuur die op langere termijn perspectief biedt aan de ondernemers in de varkens(vlees)keten.

Fases

De regiegroep kiest voor een gefaseerde aanpak. De eerste fase betreft een onderzoek, gericht op het formuleren van krachtige en goed onderbouwde scenario’s, die leiden tot een vitale varkenshouderij.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke en toonaangevende adviesbureau Twynstra Gudde. Er wordt bij het formuleren van de scenario’s onder meer gekeken naar de structuur en het rendement in de keten.

Voorkeurscenario

In de volgende fase wordt een voorkeursscenario uitgewerkt. Daarna komt er een plan van aanpak om met dit scenario daadwerkelijk tot structurele veranderingen te komen. In de laatste fase wordt het plan van aanpak uitgevoerd.

Jansen en Douma zijn ervan overtuigd dat de nu gekozen aanpak kan zorgen voor een doorbraak in de varkenshouderij.

Mandaat

De leden van de POV gaven het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering op 17 maart mandaat voor het uitvoeren van het marktkrachtonderzoek. Hiervoor is ook al budget gereserveerd.

In het traject worden ook de ketenpartners Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) en de Nederlandse Diervoeder Industrie (Nevedi) betrokken.

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 2°
  60 %
Meer weer