Vechtstromen+geeft+minder+uit
Nieuws
© Foto: Vechtstromen

Vechtstromen geeft minder uit

Waterschap Vechtstromen heeft vorig jaar 5 miljoen euro minder uitgegeven dan was begroot.

Het waterschap wil zo'n 2,5 miljoen euro toevoegen aan een reservefonds om daarmee de komende jaren lastenverzwaringen tegen te gaan. Daarmee kan worden voldaan aan de afspraak om de waterschapstarieven slechts beperkt te laten stijgen.

De andere helft van het voordelige saldo wordt toegevoegd aan diverse reserves en besteed aan uitgaven die zijn doorgeschoven naar 2015.

Investeringsdoelen

Uit het jaarverslag en de jaarrekening van het waterschap blijkt dat het merendeel van de in de begroting van 2014 gestelde investeringsdoelen is gehaald.

Boekjaar 2014 was het opstartjaar voor waterschap Vechtstromen, volgend op een fusie van de voormalige waterschappen Velt en Vecht en Regge en Dinkel.

Fusie

Uiteindelijk wordt met de fusie een oplopend bedrag van jaarlijks 11 miljoen euro bespaard. Hiervan is in 2014 direct al de afgesproken ruim 7 miljoen euro gerealiseerd.

Zo is 1,5 miljoen euro minder uitgegeven aan personeelslasten, onder meer omdat het waterschap terughoudend is geweest bij het invullen van vacatures en de besteding van opleidings- en inhuurbudgetten.

Voorziening

Wel is er in 2014 een voorziening getroffen omdat diverse gronden voor de belastingheffing voortaan als natuurterrein moeten worden aangeslagen. Vechtstromen kon in 2014 minder belastingen innen dan was begroot.

Verder bleken investeringen nodig in de biogasinstallaties op enkele rioolwaterzuiveringen om ook in de toekomst te voldoen aan alle wettelijke vereisten op het gebied van arbo, veiligheid en milieu.

Weer

 • Woensdag
  26° / 17°
  60 %
 • Donderdag
  21° / 14°
  50 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer