%27Zorgen+voor+wederzijds+begrip%27
Nieuws
© EC

'Zorgen voor wederzijds begrip'

Net als staatssecretaris Wilma Mansveld (IenM) is ook LTO-bestuurder Joris Baecke voorstander van goede afspraken tussen agrarische ondernemers en omwonenden over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Baecke reageert daarmee op de aankondiging van de bewindsvrouw dat zij wil overleggen met de sector welke mogelijkheden er zijn om op vrijwillige basis afspraken te maken over het middelengebruik.

Wettelijk kader

In haar voorstel noemt Mansveld onder meer het vrijwillig instellen van teelt- of spuitvrije zones. Hierop zegt Baecke dat LTO er vooreerst van uitgaat dat het wettelijk kader met gebruiksvoorschriften erin voorziet dat er geen onaanvaardbare risico's ontstaan voor omwonenden.

‘Als de regels worden nageleefd, is er geen reden voor onrust’, aldus Baecke.

Open houding

Verder benadrukt Baecke dat LTO telers ook aanmoedigt om altijd een open houding te hebben ten opzichte van hun buren en oog en oor voor hun zorgen. ‘De ervaring leert dat een-op-eencontacten vaak het beste werken en zorgen voor wederzijds begrip.'

Met het voorstel om te komen tot vrijwillige afspraken tussen telers en omwonenden loopt Mansveld vooruit op het blootstellingsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De eerste metingen hiervoor vinden in 2016 plaats.

RIVM-onderzoek

Als uit het RIVM-onderzoek blijkt dat er risico’s zijn voor de volksgezondheid, dan kan dit aanleiding zijn voor extra wettelijke maatregelen, zoals verplichte teeltvrije zones.

LTO ziet volgens Baecke het onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Weer

 • Woensdag
  7° / 0°
  30 %
 • Donderdag
  3° / 2°
  80 %
 • Vrijdag
  7° / 5°
  80 %
Meer weer