Noord-Hollandse 'megastallen' volgens regels

De uitbreiding van een aantal melkveehouderijen, waaronder Klaver Koe in Winkel (Noord-Holland), naar 745 melkkoeien en 103 stuks jongvee, is volgens de regels.

Noord%2DHollandse+%27megastallen%27+volgens+regels
©

Dat antwoorden Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op vragen van Bram van Liere van de Partij voor de Dieren. De partij stelde de bouw van 'megastallen' in Noord-Holland aan de kaak, als gevolg van de nieuwe melkveewet.

Naast Klaver Koe noemt Van Liere ook firma Rooker in Aartswoud (gemeente Opmeer), die plannen heeft voor uitbreiding naar 304 melkkoeien en 205 stuks jongvee, en het bedrijf Schouten-Koopman in Middenmeer (Hollands Kroon), dat wil doorgroeien naar 434 melkkoeien en 270 stuks jongvee.

'En dat lijkt met het grote aantal aanvragen voor Natuurbeschermingswet (NB) vergunningen nog maar het topje van de ijsberg', schrijft Van Liere.

Bouwblok

Het Noord-Hollandse provinciebestuur antwoordt dat gemeenten bij hun ruimtelijke plannen waarbij de omvang van agrarische bouwpercelen groter wordt dan 1,5 respectievelijk 2 hectare, de uitbreiding die nodig is moeten motiveren.

Tot nu toe heeft de provincie twee aanvragen gehad die de maximale bouwperceelgrenzen overschrijden: het melkveebedrijf Klaver Koe en het bloembollenbedrijf Van der Peet.

Nodig

Klaver Koe is uitgebreid aan de orde geweest in de Provinciale en Gedeputeerde Staten. 'Dat bedrijfsplan is beoordeeld. Hieruit kon de financiële conclusie worden getrokken dat de uitbreiding financieel mogelijk en nodig was', stelt het provinciebestuur.

'Naar aanleiding van de aanvraag van het bollenbroeibedrijf Van der Peet hebben wij in onze vergadering van 2 december 2014 de prealabele vraag positief beantwoord. Provinciale Staten zijn hierover geïnformeerd door middel van een brief van 4 december 2014.'

In lijn

Ook de uitbreiding van het melkveebedrijf Rooker is 'volledig in lijn' met provinciaal beleid. 'Het bouwperceel blijft binnen de maximale toegestane grens van 2 hectare en er wordt voldaan aan de eisen aan ruimtelijke kwaliteit.'

In het geval van Schouten is alleen een Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. 'Aangezien het bedrijf buiten Natura 2000-gebied ligt, is bij deze Nb-vergunning met name de emissie van stikstof bepalend en niet zozeer de omvang van het bouwperceel', verklaren Gedeputeerde Staten.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  21° / 7°
  0 %
 • Dinsdag
  22° / 8°
  0 %
 • Woensdag
  21° / 8°
  0 %
Meer weer