Nieuwe+subsidieregeling+bodemsaneringen
Nieuws
© Provincie Noord-Holland

Nieuwe subsidieregeling bodemsaneringen

Het Noord-Hollands provinciebestuur heeft de Uitvoeringsregeling bodemsanering 2015 vastgesteld. Deze regeling komt in de plaats van de oude regeling die afliep.

De nieuwe regeling komt inhoudelijk grotendeels overeen met de regeling uit 2010. De regeling biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor sanering van zowel land- als waterbodemverontreinigingen.

Sinds 1 januari 2015 bestaat er geen mogelijkheid meer om aan derden subsidie te verlenen voor het saneren van een verontreinigde (water)bodem. Dit achten Gedeputeerde Staten onwenselijk omdat hierdoor nuttige initiatieven niet worden gehonoreerd. De nieuwe regeling maakt dit weer mogelijk.

Saneringen

In de nieuwe regeling is nu ook opgenomen dat ook landbodemsaneringen binnen de bebouwde kom in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Gedeputeerde Staten hebben ook besloten de regeling uit 2010 te evalueren.

Deze vindt in de eerste helft van 2015 plaats, zodat het resultaat kan worden meegenomen in de uitwerking van het nieuwe landelijke bodemconvenant dat gepland is voor de periode 2016-2020.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  18° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
 • Woensdag
  15° / 6°
  30 %
Meer weer