Spuiwater+bestrijdt+onkruid+in+boomgaard
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Spuiwater bestrijdt onkruid in boomgaard

Spuiwater uit luchtwassers van varkenshouderijen kan, mede in combinatie met herbiciden, werken als onkruidbestrijder in de boomgaard. De uitkomst van een experiment in 2014 gaf hierbij een wisselend beeld.

Met het gebruik van spuiwater in combinatie met een halve dosering herbiciden is een vermindering van het herbicidengebruik te bereiken, concludeert het Praktijknetwerk 'Spuiwater in de hardfruitsector' in haar laatste nieuwsbrief.

Vier Utrechtse fruittelers probeerden het uit.Het effect op het ene perceel was duidelijker te zien dan in het andere. Omdat de beoordeling per bedrijf erg verschilt, is het moeilijk om conclusies te trekken, volgens het netwerk.

Wel is duidelijk dat het effect van onkruidverbranding hoger is als het spuiwater bij hogere temperaturen toegediend wordt.

Stikstofbemesting

Een bemestingsproef door het netwerk toont aan dat spuiwater ook is in te zetten als vloeibare stikstofmeststof in de appelteelt.

Het verloop van de beschikbare stikstof in de bodem en de stikstofgehaltes in het blad zijn bij spuiwatergebruik vrijwel gelijk aan die op percelen waar met KAS 27 bemest is.

Bij de vruchtanalyse ligt het stikstofgehalte wel wat lager.

Verlengd

De experimenten van het praktijknetwerk 'Spuiwater in de hardfruitsector' zijn verlengd en lopen door tot en met 29 mei dit jaar.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  80 %
Meer weer