Nieuw+collectief+Noord%2DHolland+Noord
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Nieuw collectief Noord-Holland Noord

Drie agrarische natuurverenigingen in Noord-Holland hebben het gebiedscollectief Noord-Holland Noord opgericht. Dat zijn de agrarische natuurverenigingen (anv) West-Friesland, De Frisse Wind (Noordkop en deel Noord-Kennemerland) en De Rotgans (Wieringen en omgeving).

Deze maand wordt de oprichtingsakte getekend bij de notaris. Het collectief bestaat dan uit meer dan 210 boeren die boven de lijn Alkmaar-Hoorn, exclusief Texel zich voornamelijk richten op weidevogelbeheer. Beoogd voorzitter van het collectief Noord-Holland Noord is Klaas Wim Jonker, nu ook voorzitter van anv West-Friesland.

Als eerste wapenfeit wil het collectief zienswijze op het ontwerpt-natuurbeheerplan van 2016 naar provincie Noord-Holland sturen. 'Dit plan ziet er slecht uit voor Noord-Holland Noord. De voorwaarden voor het weidevogelbeheer zijn te scherp, wij zijn bang dat veel boeren afhaken', aldus Jonker.

Bollenkraam

Zo kunnen boeren hun percelen met laat maaien niet meer inzetten voor de ‘reizende bollenkraam’, vreest de voorzitter. Deze percelen moeten grasland blijven, terwijl ze juist voor boeren lucratief zijn als ze worden verhuurd voor bollenteelt. 'Dat moet eigenlijk gecompenseerd worden.'

Het beheerplan ligt nu ter inzage. Tot 9 maart kan er bezwaar tegen worden gemaakt. Provinciale Staten stelt het plan deze zomer vast. 'We hebben goed contact met de provincie. Gedeputeerde Jaap Bond weet dat extra budget nodig is om boeren enthousiast te houden voor het agrarisch natuurbeheer.'

Helft minder

Het collectief dreigt de helft minder te krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. 'Voor West-Friesland met 150 deelnemende boeren was jaarlijks 700.000 euro beschikbaar. Straks de helft, zo lijkt het. De meeste boeren stoppen er dan mee', aldus Jonker. 'De maatschappij moet wel iets over hebben voor natuur- en landschapsbeheer.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
 • Zondag
  4° / 0°
  10 %
 • Maandag
  4° / -3°
  40 %
Meer weer