Omgevingsvisie+Ruimte+om+te+ondernemen
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Omgevingsvisie Ruimte om te ondernemen

Ruimte om te blijven ondernemen, geen nieuwe natuur creëren, voldoende zoet water behouden, blijven investeren in kennis en innovatie en veilige verkeerssituaties garanderen.

Het zijn enkele punten uit de Toekomstvisie die LTO Noord Hollands Kroon onlangs presenteerde als reactie op de in de maak zijnde Omgevingsvisie van gemeente Hollands Kroon.

Hollands Kroon is als één van de eerste gemeenten in Nederland bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. De agrarische sector in Hollands Kroon wil daar graag een stem in hebben en heeft in een eigen Toekomstvisie bouwstenen aangedragen voor de agrarische paragraaf.

Geen nieuwe natuur

Zo pleit de LTO Noord-afdeling voor ruimte om te ondernemen, zowel als het gaat om schaalvergroting als om specialisatie en/of verbreding. Een bouwperceel van voldoende omvang behouden is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Als het gaat om natuurontwikkeling stelt de sector dat zij zelf al jaren goed in staat is en bereid is percelen en bijbehorende natuur netjes te onderhouden. Er zou daarom beter gestreefd kunnen worden naar het verbeteren van bestaande natuur dan het creëren van nieuwe.

Voldoende zoetwater

Daarnaast legt LTO de nadruk op het behouden van voldoende zoet water in de hele gemeente. Bij aanpassingen van waterwegen zou altijd nagegaan moeten worden welke effecten deze hebben op de zoetwatervoorziening om verzilting te voorkomen.

Ook wil de sector verder verduurzamen en wijst de gemeente op het belang van het soepel faciliteren en het ruimte bieden aan duurzame initiatieven. Daarnaast roept het op te blijven investeren in kennis en innovatie.

Aanpassing wegennetwerk

Wat betreft infrastructuur wijst LTO Noord Hollands Kroon onder meer op de noodzaak van het aanpassen van het wegennetwerk, omdat landbouwverkeer steeds groter en zwaarder wordt.

Ook goed bermonderhoud is een aandachtspunt, omdat ook dat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Als laatste pleit de sector ervoor ruimte te bieden aan nevenactiviteiten rondom agrotoerisme en een toetsingskader op te stellen voor verbrede landbouw.

Weer

 • Donderdag
  12° / 0°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / 1°
  10 %
Meer weer