VVD+Noord%2DHolland+vreest+gevolgen+PAS
Nieuws
© Provincie Noord-Holland

VVD Noord-Holland vreest gevolgen PAS

De Noord-Hollandse VVD-fractie maakt zich ernstig zorgen over de mogelijk zeer beperkende invloed van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op de agrarische sector en vijftien specifieke Noord-Hollandse projecten.

'Als de PAS landelijk wordt ingevoerd, zullen grote Noord-Hollandse projecten als de Westfrisiaweg, Schiphol en het Noordzeekanaalgebied daar economisch onder lijden', stelt Henk Hansen. 'Ik noem het liever de 'problematische' aanpak stikstof!'

De VVD stelde in april 2014 al schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de PAS. Naar aanleiding van de beantwoording en de recente ontwikkelingen op landelijk niveau, stellen de liberalen nu vervolgvragen.

Ontwikkelruimte

Door het nemen van genoeg beschermingsmaatregelen ontstaat weer 'ontwikkelingsruimte' voor de agrarische sector en voor andere sectoren die stikstof uitstoten in de omgeving van Natura 2000-gebieden.

De VVD wil weten wat de uitkomsten zijn van de nieuwste versie van Aerius, het rekenmodel voor het bepalen van de hoogte van de ontwikkelruimte.

Gat

De partij wil ook weten of er nog een gat zit tussen de beschikbare ontwikkelingsruimte volgens Aerius en de verwachte ontwikkelingsbehoefte voor provinciale projecten en economisch belangrijke sectoren in Noord-Holland.

Inmiddels hebben rijk en provincies overeenstemming bereikt dat het ontwerp Programma Aanpak Stikstof op 10 januari 2015 ter inzage wordt gelegd. Aansluitend wordt de PAS bij de Eerste en Tweede Kamer 'voorgehangen'.

Weer

 • Zaterdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zondag
  13° / 3°
  20 %
 • Maandag
  15° / 3°
  20 %
Meer weer