Rekenkamer%3A+%27gemodder%27+in+Oranjebonnen
Nieuws
© SP Rotterdam

Rekenkamer: 'gemodder' in Oranjebonnen

Door gemodder met de financiën, de moeizame samenwerking tussen Rotterdam en andere organisaties en weinig bestuurlijke prioriteit, is niets terecht gekomen van de omvorming van de Oranjebonnen bij Hoek van Holland.

Die conclusie trekt de Rekenkamer Rotterdam in haar onderzoekrapport 'Gemodder in de polder'. Vanochtend was de presentatie van het rapport in de Maasstad. In de polders bij Hoek van Holland zijn nog drie boeren actief.

Sinds 1993 zijn er plannen om de Oranjebuitenpolder tot natuur- en recreatiegebied om te vormen. In 2003 kwam daar de Bonnenpolder bij. Beide polders vormen sindsdien de Oranjebonnen.

Rekenkamer

Rekenkamer Rotterdam concludeert dat er van de plannen 'niet of nauwelijks' iets is gerealiseerd.

Alleen een slibdepot en een startkavel voor het Zuid-Hollands Landschap is van de grond gekomen. Van plan Oranjebonnen zijn onder meer een brug en een vispaaiplaats gerealiseerd.

Oorzaken

De rekenkamer wijst verschillende oorzaken aan. Ten eerste zijn de inkomsten en financiering door de gemeente te optimistisch ingeschat. Zo werd voor de Oranjebuitenpolder in 2003 een bijdrage verwacht van twee slibdepots van 21 miljoen euro. Uiteindelijk bleek het slibdepot een kostenpost.

Een tweede oorzaak is het gebrek aan bestuurlijke prioriteit van de opeenvolgende colleges. Hoewel de Oranjebuitenpolder een project van de centrale stad was, maakten wethouders zich niet hard voor problemen die zich in het project voordeden.

Moeizaam

Ook leidde de moeizame samenwerking tussen de betrokkenen partijen tot vertraging. Tot 2006 werkten de toenmalige ambtelijke diensten dS+V en OBR niet optimaal samen.

Daarnaast was er met externe partijen veel discussie over de hoogte van de grondprijzen en de verdeling van inrichtingskosten.

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer