Succesvolle groeiers investeren efficiënt

Succesvolle groeiende melkveebedrijven blijven grondgebonden en bewerken hun land effectief met minder investeringen in machines. Ze reserveerden geld of investeerden efficiënter. Daardoor zijn de schuld en de rentelasten lager.

René LuijmesDat blijkt uit onderzoek van ABN Amro en CAH Vilentum in Dronten bij 62 melkveebedrijven, die minimaal 600.000 kilo melk leveren en waarbij de productie in acht jaar met minimaal 40 procent is gegroeid.
ABN Amro maakt onderscheid tussen succesvolle groeiers en niet-succesvolle groeiers met de term ‘reserveringscapaciteit’. Dit is de aflossingscapaciteit plus vervangingsinvesteringen.
Van de 62 bedrijven hadden 29 bedrijven een reserveringscapaciteit van meer dan 9 cent per kilo melk en zijn daarmee financieel succesvol. 24 bedrijven hadden een reserveringscapaciteit van minder dan 7 cent en zijn financieel niet succesvol. Het verschil in reserveringscapaciteit tussen de groepen bedroeg ruim 9 cent per kilo: 13,01 versus 3,88 cent per kilo melk.
Omzet bestaat uit melkopbrengsten, omzet en aanwas en bedrijfstoeslagen. De succesvolle groeiers hadden een 2,22 cent hogere omzet per kilo melk. Het verschil is significant. De omzet per kilo melk is sterk gerelateerd aan de intensiteit van een bedrijf door de toeslagrechten.
Saldo bestaat uit melkopbrengsten plus omzet en aanwas min de toegerekende kosten. De succesvolle groeiers hadden een 3,42 cent hoger saldo. Dit verschil is significant en er is een relatie met intensiteit. Er is een kantelpunt als de bedrijven niet meer zelfvoorzienend zijn in ruwvoer en mestafzet. Het saldo daalt dan sterk naar 20.000 kilo melk per hectare.
De reserveringscapaciteit bleek het hoogst bij de groep van 15.000 tot 20.000 kilo melk per hectare. Dit is met 10 cent bijna een halve cent hoger dan de groep van 10.000 tot 15.000 kilo melk per hectare en 3,72 cent hoger dan de categorie van 20.000 tot 30.000 kilo melk per hectare.

Minder intensief

Melkveehouders in de groep succesvolle groeiers zijn minder intensief. Het aantal kilo’s melk per hectare ligt met 4.400 kilo per hectare significant lager dan bij de niet-succesvolle groeiers. Dit is gemiddeld 15.136 kilo tegen 19.523 kilo per hectare.
De bewerkingskosten verschillen sterk per bedrijf. Succesvolle groeiers besteden minder werk uit. Ook hebben ze minder geautomatiseerd. Daardoor liggen de kosten voor machines en loonwerk lager. De verschillen in bewerkingskosten zijn met meer dan 1.000 euro per hectare erg groot, stelt de bank.
Volgens ABN Amro is het kentgetal Haarr een goede graadmeter voor vakmanschap en ondernemerschap. Haarr is de optelsom van winst, afschrijvingen, arbeid, rente, pacht en incidentele kosten, exclusief de kosten van leasemelk. Er bestaat een sterk verband tussen reserveringscapaciteit en Haarr. Tussen de groep succesvolle en niet-succesvolle groeiers zat een significant verschil van 7 cent per kilo melk: 16,40 cent om 23,34 cent.
Een goede Haarr is geen garantie voor een hoge reserveringscapaciteit. De rentelasten vormen een belangrijk verschil. Zware financieringen leiden tot hoge rentelasten. Bij de succesvolle groeiers bedroeg de financiering 1,48 euro per kilo melk en bij de niet-succesvolle groeiers 1,83 euro per kilo. Uit onderzoek van Wageningen UR bleek ook dat de meest succesvolle ondernemers minder investeerden in grond en gebouwen en meer in omzet.

Risicovol

ABN Amro geeft de schuld in relatie tot het resultaat aan door de schuld te delen door rente, belasting, waardevermindering en afschrijving. Voor de groep succesvolle groeiers was deze verhouding 6,7 en voor de niet-succesvolle groeiers 13,5. Volgens de bank is bij een ratio van 13,5 sprake van een risicovolle situatie.
De succesvolle groeiers presteren technisch goed, ondanks hun groei. Ze blijven grondgebonden en bewerken hun land effectief. Ze reserveerden geld of investeerden efficiënter. Daardoor zijn de schuld en de rentelasten lager. De bank zag geen significante verschillen in melkprijs, pachtkosten, leasekosten en privé-uitgaven.

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  30 %
 • Maandag
  5° / 0°
  60 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  85 %
Meer weer