Dijksma+steunt+varkenssector
Nieuws
© Twan Wiermans

Dijksma steunt varkenssector

Het kabinet wil de varkenshouderij steunen bij het overwinnen van de problemen waar de sector mee worstelt. Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) heeft dat verzekerd aan het Platform Varkensketen.

Gisteren voerden COV, NVV, LTO en Nevedi overleg met Dijksma over de zorgelijke situatie in de varkenshouderij. Aanleiding was de brandbrief die het Platform Varkensketen haar twee weken geleden stuurden.

Voorzitter Eric Douma van het Platform Varkensketen noemt het een positief gesprek. Dijksma begrijpt de ernst van de situatie en toonde zich bereid om samen met de varkenssector actie te ondernemen.

Steun export

Zo wil de overheid initiatieven ondersteunen om de export van varkensvlees naar derde landen te bevorderen. De staatssecretaris heeft inmiddels al contacten gelegd met collega’s in de omringende landen om mogelijk gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen.

Dijksma reageerde positief op het verzoek van de sector om de website Pork for Holland te ondersteunen. Hetzelfde geldt voor het initiatief om in januari door middel van een stand op de Grüne Woche het Nederlandse varkensvlees internationaal onder de aandacht te brengen.

Supermarkten

De staatssecretaris en het Platform Varkensketen zijn het erover eens dat de supermarkten onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen bij het verduurzamen van de varkensvleesproductie. Dijksma wil hen daarop aanspreken en erop wijzen dat eerder gemaakte afspraken moeten worden nagekomen.

Dijksma staat positief tegenover de oprichting van de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Daarmee wil de sector marktkracht organiseren. De bewindsvrouw is bereid zich daar in Brussel voor in te spannen.

Particuliere opslag

Het platform en de staatssecretaris zijn het er over eens dat het openstellen van een particuliere opslagregeling voor varkensvlees amper bijdraagt aan marktherstel. Mocht er desondanks zo’n regeling komen dan kunnen Nederlandse slachterijen er gebruik van maken, verzekerde Dijksma.

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer