FloraHolland+en+iVerde%3A+actie+groene+agenda
Nieuws
© FloraHolland

FloraHolland en iVerde: actie groene agenda

iVerde en FloraHolland gaan de komende jaren gezamenlijk invulling geven aan De Groene Agenda.

Met het sluiten van een convenant hebben de twee partijen de ambitie uitgesproken om innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten te ontwikkelen.

In samenspraak met Wageningen UR en andere kennisinstellingen zal ook nieuwe kennis worden gegenereerd die als basis dient voor de verdere ontwikkeling van nieuwe groenconcepten.

Groen als oplossing

'In de komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, de vergrijzing van de bevolking, de toenemende verstedelijking en het verschijnsel dat de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving negatieve effecten heeft op de gezondheid en het welbevinden van de mens', zegt FloraHolland.

'Groen draagt bij aan het oplossen van dit soort problemen.' Hoewel deze positieve effecten in verschillende onderzoeken zijn aangetoond, is de omzetting van deze kennis naar de praktijk achterwege gebleven, aldus de bloemenveiling.

Budget

Voor de financiering van het programma beschikken iVerde en FloraHolland over een budget van 750.000. euro. Dat geld komt uit verschillende sectorfondsen van het Productschap Tuinbouw.

Daarnaast hebben iVerde en FloraHolland een aanvraag voor steun bij de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal lopen . Als die wordt gehonoreerd, zal het beschikbare budget worden verdubbeld.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 13°
  70 %
 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
Meer weer