Dijksma%3A+samenleving+maakt+natuurbeleid
Nieuws
© Ella Tilgenkamp

Dijksma: samenleving maakt natuurbeleid

Het natuurbeleid zal de komende jaren meer zijn gestoeld op 'initiatieven van onderop'. Dat blijkt uit de Natuurvisie die staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De nota schetst de inzet die volgens Dijksma nodig is om de natuur in Nederland verder te versterken. Ze liet zich onder meer inspireren door consultatierondes met bedrijven, burgers, maatschappelijke organisaties en decentrale overheden.

De kritiek dat de rijksoverheid onvoldoende oog heeft voor bescherming van de natuur, spreekt de staatssecretaris tegen. Ze wil juist meer doen dan beschermen: ‘de natuur versterken door de samenwerking te zoeken met maatschappelijke voorlopers’.

Initiatieven van onderop

Daarbij blijven rijk en provincies samen verantwoordelijk voor wat in de visie wordt genoemd ‘een stevig fundament’. Maar bij het optrekken van het ‘bouwwerk’ staat volgens Dijksma de ruimte voor initiatieven van onderop centraal.

Ze wijst op de vernieuwing die op veel plaatsen in de samenleving en economie ‘gaande dan wel op til is’. Als voorbeeld noemt ze onder meer de ontwikkelingen rond het agrarisch natuurbeheer.

Geen nieuwe regels

In haar brief aan de Tweede Kamer benadrukt Dijksma dat de Natuurvisie geen extra beleid of nieuwe regelgeving bevat. Voor spanningen die kunnen optreden tussen economische activiteiten en natuurregelgeving probeert ze oplossingen te bieden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  16° / 10°
  75 %
 • Maandag
  18° / 15°
  50 %
 • Dinsdag
  11° / 8°
  40 %
Meer weer