Lobbyist+zit+direct+in+crisisteam
Nieuws
© Debby Nieboer

Lobbyist zit direct in crisisteam

Tot voor kort stapte Koert Verkerk af en toe nog bij de loonwerker op de trekker. Dat bijbaantje moet de 23-jarige Verkerk laten varen nu hij als lobbyist voor LTO Nederland in Brussel gaat werken.

Wie is Koert Verkerk?
‘Op de middelbare school wist ik al dat ik naar de Wageningen Universiteit wilde. Daar komen voor mij twee belangrijke en interessante werelden samen, namelijk die van de land- en tuinbouw en die van beleid en politiek. Ik heb in Wageningen Management Economie gestudeerd met als specialisatie beleid. Daarbij lag de focus op landbouwbeleid en kennis en innovatie.’

Waar komt de interesse voor de agrosector vandaan?
‘Mijn beide ouders komen van de boerderij. Mijn vader werkt op de proefboerderij Carus in Wageningen. Thuis in Rhenen houden we nu nog schapen en een enkele koe voor de hobby. Ik heb het dus van huis uit wel meegekregen. ‘s Zomers werkte ik bij de loonwerker, balen wikkelen of in de herfst maïs rijden. In de avonduren doe ik dat nu nog steeds, maar dat is straks helaas voorbij.’

Je eerste werkweek begon direct met de Russische boycot. Wat is je rol hierin?
‘Ik zit in het LTO-crisisteam dat direct is opgericht. Hiermee proberen we alle input vanuit leden, Europa, het ministerie, VNO-NCW en pers bij elkaar te brengen.'

‘Als eerste hebben we de cijfers in kaart gebracht, want die zijn complex en diffuus. Zo zag je bijvoorbeeld in de cijfers dat Litouwen de grootste exporteur naar Rusland is. Dat gaat echter vooral om Nederlands groente en fruit die via Litouwen naar Rusland gaan. Duidelijkheid krijgen voor álle sectoren, dus ook bijvoorbeeld zuivel en vlees, is een eerste stap.'

‘Op Europees niveau schakelen we ook intern met Copa-Cogeca. We moeten als belangenbehartigers van de landbouw een duidelijk geluid laten horen van wat we willen.’

Je hebt stage gelopen bij Luc Groot, je voorganger als lobbyist in Brussel. Wat heb je daar gedaan?
‘Ik heb vanuit LTO meegeholpen met het opzetten van het Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Dat richt zich erop om vragen die bij ondernemers leven bij onderzoekers te krijgen en resultaten van onderzoeken onder de aandacht te brengen bij ondernemers. Het EIP wil de vertaalslag naar de praktijk maken.’

‘Dat is nu precies het mooie van werken bij LTO, dat je direct de vertaling naar de praktijk kunt en moet maken. Uitgangspunt van je handelen moet altijd zijn ‘wat heeft een lid hieraan’.’

Deze maand werk je nog vanuit Nederland en vanaf september ga je aan de slag in Brussel. Waar ga je mee beginnen?
‘Mijn eerste weken in Brussel bestaan vooral uit het kennismaken met iedereen. Er zitten nu vier Nederlanders in de landbouwcommissie, een heel mooi resultaat, goede contacten met hen zijn een must.
‘Ook is het natuurlijk belangrijk om contacten met de Europese Commissie te leggen en met zusterorganisaties van LTO in Copa-Cogeca-verband.'

‘Inhoudelijk moeten de details nog worden ingevuld, maar belangrijke dossiers zijn in ieder geval de Nitraatrichtlijn en het ‘clean air package.’

‘Daarnaast zal de verschuiving binnen Brusselse gelden in de richting van kennis en innovatie een belangrijke rol spelen.’

Je hebt deze zomer stage gelopen in Amerika. Wat heb je daar gedaan?
‘Op de Nederlandse ambassade in Washington DC zit een landbouwattaché. Deze behartigt de belangen van de Nederlandse agro-food sector in Amerika, bij die afdeling heb ik stage gelopen.'

'Tijdens mijn stage heb ik mij verdiept in de handel van paarden en toebehoren vanuit Nederland naar de Verenigde Staten. Nederland exporteert voor 129 miljoen euro aan paarden naar Amerika, dat is in waarde bijna evenveel als bloemenbollen die kant op.'

'Ik heb tijdens mij stage geprobeerd inzicht te brengen in de paardenhandel; wie spelen hierin een rol en waar liggen kansen. Een leuke en uitdagende opdracht waarbij ik veel heb geleerd over internationale handel, contacten en natuurlijk de paarden.’

Weer

 • Zaterdag
  25° / 19°
  80 %
 • Zondag
  26° / 18°
  60 %
 • Maandag
  24° / 18°
  80 %
Meer weer