Boeren+maken+plan+voor+akkervogelbeheer
Nieuws
© Jelte Oosterhuis

Boeren maken plan voor akkervogelbeheer

Agrarische natuurverenigingen Wierde en Dijk en ANOG werken samen aan een nieuw plan voor akkervogelbeheer in Groningen.

Het plan betreft een combinatie van akkerranden met zomertarwe en het laten staan van de stoppels . Hiermee hopen de verenigingen de veronkruiding te verminderen.

Op 30 hectare van Koop Landbouw in Usquert heeft Wierde en Dijk-bestuurslid Koos Koop een akkervogelbeheerpakket liggen. 7 hectare bestaat uit wintervoedselveldjes, het overgrote deel is 'bouwland met broedende akkervogels'.

Niet meer maaien

Met ingang van vorig jaar mogen akkerbouwers op SNL-Broedend niet meer maaien tussen 15 april en 15 juli. Boeren zien dat hierdoor de problemen met distels groter worden. 'Je hoeft geen deskundige te zijn om te constateren dat een veldleeuwerik niet in distels gaat broeden.'

Volgens de provincie leidt maaien in het broedseizoen tot onnodig verlies van nesten en van kuikens. Koop: 'Wij snappen die emotie. Het risico dat je tijdens het maaien een nest raakt, is echter heel klein.'

Stoppels

In het nieuwe plan willen de verenigingen experimenteren met zomertarwe in plaats van wintertarwe, het langer laten staan van stoppels, het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en niet-kerende grondbewerking.

De ANV's hopen dat de meerjarige pilot voor de nieuwe vorm van akkervogelbeheer 1 januari 2015 van start gaat op het Hogeland, in de Veenkoloniën en in het Oldambt. Provincie Groningen moet het plan eerst nog goedkeuren.

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer