'Kapstokhaakje' Tennet ingevuld

LTO Nederland heeft met netwerkbeheerder Tennet voor haar leden een akkoord weten te bereiken over de tekst van het ‘kapstokhaakje’.

Het kapstokhaakje is een verbetering van de overeenkomst die vorig jaar met Tennet is gesloten over schadevergoeding bij de aanleg van leidingen. Eerder was LTO dit al met Gasunie overeengekomen.
Het kapstokhaakje neemt een belangrijk bezwaar weg van de onbepaalde duur in de overeenkomsten van boeren met leidingbeheerders zoals Tennet. In het overleg met Tennet op 8 mei van dit jaar hebben de provinciale LTO-voorzitters nog eens aangedrongen op de invulling van dit ‘hiaat’ in het akkoord.
De leidingbeheerders vragen bij de aanleg de grondeigenaren een overeenkomst te tekenen voor onbepaalde duur. LTO wil voorkomen dat leden die hebben getekend, bij gewijzigde inzichten in een nadelige positie komen ten opzichte van de grondeigenaren die de overeenkomst hebben geweigerd.
LTO-portefeuillehouder Herman van Ham heeft vorig jaar een voorbehoud gemaakt bij het onderhandelingsresultaat van LTO met de leidingbeheerders, dat dit mogelijke nadeel opheft.

Brief

Tennet heeft dit op 11 juli in een brief aan LTO bevestigd. Het gaat daarbij om toekomstige veranderingen in de wetgeving, commercieel gebruik of nieuwe jurisprudentie. De brief wordt op de website van LTO Noord geplaatst.

Bekijk meer over: