Lagere excretienorm melkvee

De forfaitaire excretienorm voor melkvee wordt voor 2015 verlaagd. De koeien produceren hierdoor op papier minder stikstof en fosfaat dan dit jaar. De normen zijn overigens nog niet goedgekeurd.

Pieter StokkermansDat blijkt uit een voorlopige kennisgeving van staatssecretaris Sharon Dijksma, die ter inzage ligt. Een koe die 9.000 kilo geeft met een ureumgetal van 20 komt nu uit op 118,5 stiktofexcretie en 43,5 kilo fosfaatexcretie per koe. Op dit moment komen die normen op 121,5 kilo stikstof en 46,5 kilo fosfaat. Eerder werd al bekend dat de normen voor jongvee zijn verlaagd.
Mark Heijmans, LTO-specialist mest en mineralen is hier op zich positief over. ‘Het betekent dat bedrijven die meedoen met de forfaitaire mestnormen minder mest produceren en daarmee ook minder mest hoeven af te voeren. Maar 70 procent van de melkveehouders doet mee met de bedrijfsspecifieke excretie. Zij hebben hier niets mee te maken’, vertelt hij. Heijmans verwacht dat de soepelere normen voor weinig van deze ondernemers reden zijn om over te stappen op het forfaitaire beleid.

Groei melkveehouderij

De normen zijn wel belangrijk als het gaat om de mogelijkheden tot de groei van de melkveehouderij. Eerder liet Dijksma weten dat de fosfaatproductie en het fosfaatoverschot in 2013 als referentie zijn vastgelegd. Hierbij wordt de fosfaatproductie van melkvee afgezet tegen de plaatsingsruimte. Daarbij gaat het om de forfaitaire fosfaatproductie in 2013, afgezet tegen de fosfaatruimte die in 2013 beschikbaar was, gebaseerd op basis van de gebruiksnormen. Overigens wordt bij de referentie uitgegaan van de forfaitaire gebruiksnormen in het jaar dat de referentie wordt afgegeven. Dat is 2015.

Voor de referentiebepaling is het nadelig dat de gebruiksnormen van 2015 worden meegenomen. Dit zorgt ervoor dat de referentie lager uitvalt dan wanneer met de hogere excretienormen van 2013 zou zijn gerekend.
Bedrijven die meer produceren dan de referentie in 2013, krijgen te maken met het melkveefosfaatoverschot.
Zij kunnen dit voorkomen door extra grond te verwerven. Mochten ze meer hebben geproduceerd dan in de referentie is vastgelegd, dan moeten ze aantonen dat die hoeveelheid mest volledig is verwerkt.
Het is goed voor ondernemers om zich te realiseren wat dit wetsvoorstel verantwoorde groei melkveehouderij voor het individuele bedrijf inhoudt, stelt Heijmans: ‘Ondernemers zouden hier nu alvast mee moeten rekenen of met hun adviseur aan tafel gaan’, tipt hij.

Weer

 • Zaterdag
  16° / 7°
  40 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
Meer weer