Andere koers voor Deltaprogramma

Het Deltaprogramma moet Nederland beveiligen tegen het water en ook zorgen dat er voldoende zoet water is. Met de huidige plannen zal dat een utopie blijken.

Wil Borm
De overheid was genoeg gewaarschuwd, maar na de Watersnoodramp mocht niemand zich afvragen wie er verantwoordelijk was voor de zwakke dijken en voor het gebrek aan coördinatie. Inmiddels zijn de waterschappen gefuseerd, is er een Unie van Waterschappen en een Adviescommissie Water, beschikken we over het Deltafonds en staat de Deltacommissaris aan het roer.
Dat zou een veilig gevoel moeten geven. Maar willen we het hoofd boven water houden, dan behoort het Deltaprogramma toch nog van koers te veranderen. Het samensmelten van regionale deelplannen leidde niet tot het gewenste integrale totaalplan dat Nederland waterveiligheid en zoetwatervoorziening moet garanderen.
Voor zover we weten heeft de geplande herijking van de landelijke zoetwaterverdeling (2009-2015) niet plaatsgevonden. Deze behoorde de verziltingsproblemen en zoetwatertekorten te minimaliseren. Zolang de Nieuwe Waterweg niet gesloten is, zal het garanderen van de waterveiligheid en van voldoende zoet water op termijn problematisch worden. Met het beëindigen van het grootschalig zoetwaterverlies zijn grote delen van West-Nederland niet langer afhankelijk van de inlaatpunten Gouda en Bernisse. Het Deltaprogramma hanteert nog altijd de verouderde afvoerverdeling van de grote rivieren.
Zeeuwse eilanden worden aan het zoetwaterinfuus gelegd, terwijl men er juist droogte en verzilting moet voorkomen. In een tijd van mondiale zoetwaterschaarste laat het Deltaprogramma de zoetwatervoorraden slinken, inlaatpunten worden verlegd en het merendeel van het zoete water stroomt blijvend ongebruikt in zee via de Nieuwe Waterweg.
Het is de complexe opgave om de landinwaartse invloed van de zee terug te dringen en gelijktijdig de ecologische relaties tussen de zee en de rivieren te herstellen. De relicten van de voormalige zeegaten, die kampen met milieuproblemen, kunnen worden omgevormd tot een volwaardig estuarium, waarbij doorstroming het milieu verbetert en de zoutgrens verder zeewaarts komt te liggen. Een estuarium verbetert de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening en zet de poorten voor de trekvis niet op een kier maar wagenwijd open.

Veiligheid en leefbaarheid

In het kader van de nieuwe Deltawet behoren ‘de Deltawerken van de toekomst’ dit jaar te worden voorgelegd aan het kabinet. Dat moet kiezen voor veiligheid en leefbaarheid en niet voor de huidige koers van het Deltaprogramma. De landelijke overheid mag nu de ogen niet langer meer sluiten.

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
Meer weer