Nog wachten op regels vergroening

Akkerbouwers weten pas over een paar maanden welke vergroeningsmaatregelen zij mogen gebruiken om de 5 procent ecologische aandachtsgebieden in te vullen.

Arno de SnooStaatssecretaris Sharon Dijksma had de Nederlandse uitwerking voor het Europees Landbouwbeleid voor de periode 2015-2020 zo goed als ze kon dicht gevlochten. Maar de Tweede Kamer zette er vorige week een breekijzer in. Op de laatste dag voordat de Nederlandse politiek met reces ging werden nog een aantal moties aangenomen. VVD, PvdA, CDA, PVV, CU en SGP wilden dat de vergroeningseisen meer werkbaar voor boeren worden gemaakt.
De partijen willen meer mogelijkheden voor vanggewassen. Daarbij gelden wel de voorwaarden dat er geen gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt en dat het vanggewas minimaal tien weken op het land staat. Ook moeten ondernemers elk jaar zelf kunnen kiezen hoe zij de vergroening invullen. Dijksma ziet liever dat boeren een vergroeningspakket voor minimaal vijf jaar aangaan.
Nu ligt de bal weer bij Dijksma om deze moties te verwerken in haar voorstel. Tenminste, als ze besluit de aangenomen moties uit te voeren. Want de bewindsvrouw heeft steeds aangegeven dat versoepeling van de vergroening leidt tot een magere winst op biodiversiteit.
Ondertussen blijft het voor boeren, en dan met name akkerbouwers, nog spannend. Veel is er zeker, maar over enkele cruciale punten is nog geen besluit genomen.
Nederland moet voor 1 augustus haar definitieve voorstel inleveren in Brussel. Dan moet de Europese Commissie haar fiat geven. Pas in de loop van het najaar is duidelijk wat de definitieve mogelijkheden zijn om vergroening in te vullen.

Tevreden

LTO Nederland is blij dat de Tweede Kamer zich heeft ingezet om boeren meer ruimte te geven om de vergroeningsmaatregelen in te vullen. ‘Het verruimen van de mogelijkheden voor vanggewassen geeft de plantaardige sector veel meer mogelijkheden om de vergroening op een zinvolle manier in te vullen’, zegt Jaap Haanstra, LTO-vakgroepvoorzitter Akkerbouw. ‘Geen teler wil grond uit productie nemen.’
Haanstra is blij dat politieke partijen als VVD, CDA, CU, PVV en SGP zich hebben ingezet om de verruiming mogelijk te maken. ‘Er was toch een gevoel van ongelijkheid bij met name akkerbouwers, bij wie de vergroeningsmaatregelen het hardst binnenkwamen. De politiek heeft voor wat verzachting gezorgd.’
Haanstra gaat ervan uit dat staatssecretaris Sharon Dijksma de wensen van de Tweede Kamer zal overnemen.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer