Innovatieve watergift boomteelt

Het optimaliseren van de groei van boomkwekerijgewassen door de juiste maatregel op het juiste moment. Dat kan op basis van het integreren van innovatieve, actuele meettechnieken op het gebied van bodem, waterbehoefte en gewasgroei.

Willem DijkemaZo luidt het doel van project ‘Boomkwekers aan de slag met duurzaam waterbeheer’, waar elf boomkwekerijen aan deelnemen.
Zowel een goede bodemgesteldheid als watergift is essentieel in de boomteelt. Vanuit onderzoek en toeleveranciers komen nieuwe, innovatieve meettechnieken beschikbaar, waarmee de telers de groei kunnen optimaliseren.

Combineren

Bodemscans, vochtsensoren, satellietopnames en gewasmeettechnieken geven inzicht in een klein deel van het totale plaatje. Maar bij enkelvoudig gebruik blijken ze niet te voldoen door de grote variatie in gewassen en ondergrond. De doelstelling van dit project is om deze technieken slim te combineren, zodat juist meerwaarde ontstaat en de technieken rendabel worden.
Bodemscans op basis van gammaspectrale bodemreflectie van de deelnemende percelen, dekzandgronden van Noord- tot Zuid-Nederland, geven informatie over de zandfractie, lutum, organische stof en hoogteligging. Het bedrijf Dacom, dat sensortechnologie levert voor de akkerbouw, zet de bodemeigenschappen om in een geogerefereerde kaartvorm. Met deze informatie zijn de perceelspecifieke pF-curven gemaakt, zodat het gemeten vochtgehalte gekoppeld kan worden aan de zuigkracht die de wortel nog kan leveren. Op basis hiervan bepaalt Dacom de juiste positie voor de bodemvochtsensoren.
Daarnaast is het mogelijk om voor percelen met heterogene bodemstructuren een meer ‘vlakdekkende’ bodemvochtsituatie in beeld te brengen. De kwekers beoordelen wekelijks/dagelijks de benodigde watergift op basis van het adviessysteem, inclusief regionale neerslagvoorspelling. Medewerkers van PPO-WUR, Proeftuin Noord-Nederland en Cultus Agro Advies begeleiden de kwekers hierin inhoudelijk. Dacom levert technische ondersteuning voor alle bedrijven.
Elk bedrijf maakt op het proefperceel de praktijkproef tussen beregenen op gevoel en volgens het TerraSen-adviessysteem.

Diversiteit

De boomkwekerij kent een diversiteit aan gewassen, die vaak samen op een perceel staan. Deze gewassen hebben elk een eigen waterbehoefte. Gewas-sensing berust op het principe dat variatie in de vegetatie-index een afspiegeling is van de variatie in gewasvitaliteit en biomassa. Naar verwachting kan met deze techniek de vochtbehoefte van verschillende gewassen op het perceel in beeld gebracht worden.
Kwekerij De Buurte meet tweewekelijks minimaal tien gewassen met een close sensing-techniek. De sensor meet de gewasreflectie in vijf bandbreedtes, waardoor er veel verschillende indexen zijn uit te rekenen. Dacom verwerkt deze data tot geogerefereerde kaarten.

Resultaten

Eind 2014 en in de loop van 2015 worden de eerste resultaten uit het project verwacht. Afhankelijk van de resultaten aan het einde van het project zetten de initiatiefnemers het project voort, zetten een vervolgproject op of rollen het in het ideale geval uit in de boomkwekerij. Het project wordt begeleid door Projecten LTO Noord, PPO Boomkwekerij, Proeftuin Noordbroek, Cultus Agro Advies en Dacom.

Weer

 • Zondag
  4° / 0°
  60 %
 • Maandag
  4° / -2°
  20 %
 • Dinsdag
  3° / -2°
  55 %
Meer weer