Enigheid of onenigheid

Conflicten komen vaak voor. Iedereen is het wel eens oneens met een ander. In zo’n geval meen je het gelijk aan je kant te hebben. In het woord ‘meent’ ligt de subjectiviteit al besloten. Je kunt iets wel menen, maar dat is iets anders dan objectief gelijk hebben. Vaak ligt de waarheid ergens in het midden. Hoe zorg je er voor dat je ‘in het midden’ uitkomt?

Gelijk halen

Alle problemen met derden kun je in beginsel zelf oplossen. Als dat lukt, is dat de beste en de goedkoopste oplossing. Voorwaarde om tot die oplossing te komen is dat er van beide kanten de wil is het probleem op te lossen. En om op de juiste wijze naar het geschil te kijken. Tips daarvoor zijn om niet van meningen uit te gaan en meningen vooral geen ‘waarheden’ te noemen. Durf de zaak ook te bekijken vanuit het standpunt van de ander.
Kom je er samen toch niet uit, dan zijn er nog een aantal andere mogelijkheden, waarbij de prijs voor iedere opvolgende oplossing hoger wordt:
• Vraag er een derde bij. Iemand die het vertrouwen van beide partijen heeft. Dat kan bijvoorbeeld gewoon een goede kennis zijn.
• Lukt dat niet, ga dan op zoek naar een professionele bemiddelaar. Iemand waarin je vertrouwen hebt en die onafhankelijk kan optreden. Een bijzondere wijze van bemiddeling door zo’n onafhankelijke derde is mediation. In mediation gaan de partijen onder professionele begeleiding zelf op zoek naar een oplossing.
• Kies je voor bindend advies, dan geef je de beslissing feitelijk uit handen. Het bindend advies geeft aan waar de oplossing moet liggen. Meestal kan dit nog redelijk snel.
• Bij arbitrage vraag je een vonnis aan een onafhankelijke derde of college. Voordeel van deze optie is dat je op zoek kunt gaan naar een arbiter die specifieke kennis heeft over het onderwerp van het geschil. Ook dit kan vaak nog redelijk snel.
• Besluit je om toch naar de rechter te gaan, dan geef je ook hier weer de beslissing uit handen. Procedures duren vaak lang en zijn meestal erg duur.

Wat je jezelf in beginsel af moet vragen is hoeveel je kwijt wilt zijn om je gelijk te halen. De praktijk wijst vaak uit dat de oplossing die een onafhankelijke derde vindt, ook door beide partijen zelf in het geschil gevonden had kunnen worden. Probeer de oplossing daarom zoveel mogelijk in de bovenste regionen van het oplossingenrijtje te zoeken.

Weer

 • Zaterdag
  16° / 7°
  40 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
Meer weer