Stikstofbeleid Drenthe valt stil

Assen - Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben woensdag het provinciaal stikstofbeleid ingetrokken. Een paar maanden geleden gekozen oplossing om bedrijfsontwikkeling in de veehouderij te combineren met minder stikstofuitstoot bleek juridisch geen stand te houden.

Joost de la CourtProvincie Drenthe en de betrokken maatschappelijke organisaties hanteerden sinds januari 2014 een aangepast stikstofbeleid. Een beperkte ontwikkeling van de veehouderij leek zo te combineren met een verlaging van de stikstofuitstoot op de natuur.
Afgelopen maanden bleek uit uitspraken van de Raad van State dat de ruimte die provincie Drenthe wilde bieden niet haalbaar is. Vergunningverlening voor uitbreiding van Drentse melkveehouderijen rond natuurgebieden kan nu alleen nog via de Natuurbeschermingswet (NB-wet). Ook alle 175 lopende vergunningaanvragen vallen hieronder.

Extra zuur

LTO Noord Drenthe reageert diep teleurgesteld. Een grote groep melkveehouders wordt zwaar getroffen door de maatregel van Gedeputeerde Staten. ‘Melkveehouders in Drenthe zijn nu aangewezen op de beperkte mogelijkheden van de NB-wet. Voor de groep boeren die nog een vergunningsaanvraag hadden lopen is dit extra zuur’, zegt provinciaal voorzitter Arend Steenbergen.
De groep aanvragers werd bijna een jaar aan het lijntje gehouden en is nu dus nog geen stap verder, constateert Steenbergen. ‘Ik kan dit besluit van de provincie niet aan mijn achterban uitleggen.’
Een vergunningsaanvraag via de Natuurbeschermingswet vergt een procedure die veelal meer dan twee jaar duurt. ‘Het ammoniakbeleid is nota bene onderdeel van het programma van het College van Gedeputeerde Staten. Ik ben bijzonder teleurgesteld.’
Tussen de Drentse landbouw- en natuurorganisaties en ook in het collegeprogramma zijn afspraken gemaakt over ruimte voor bedrijfsontwikkeling. Die ruimte krijgen aanvragers van vergunningen nu niet meer, constateert Steenbergen. ‘Ik vind dat de provincie daarom een taak heeft om het probleem op te lossen.’
LTO Noord Drenthe verwacht dat dit niet op korte termijn is te verwachten. Het is afwachten of het nieuwe landelijke stikstofbeleid voldoende ontwikkelingsruimte biedt voor melkveebedrijven rond natuurgebieden. De verwachting is dat dit beleid op zijn vroegst begin 2015 in werking treedt. Dan ontstaat naar verwachting meer ruimte om ook regionaal nieuwe afspraken te maken.

Weer

 • Donderdag
  16° / 13°
  60 %
 • Vrijdag
  14° / 9°
  70 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  50 %
Meer weer