Maïs en gras belangrijkste voergewassen

Gras en maïs blijven in de toekomst zeer waarschijnlijk de belangrijkste voedergewassen op het melkveebedrijf.

René LuijmesDat bleek donderdag tijdens de themadag van de Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) in Winterswijk.
Op veel melkveebedrijven neemt het aandeel grasland toe tot 80 procent van het totale areaal van het bedrijf door de nieuwe derogatie. Verder gaat de melkquotering eraf. Daarnaast spelen vanwege het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) de vergroeningseisen.
Wat betekent dit voor de teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmaïs? Bieden deze nieuwe ontwikkelingen kansen of juist belemmeringen voor voedergewassen? Die vragen stonden centraal tijdens de bijeenkomst van de NVWV.

Graan

Melkveehouders Alfred Scholten en Harry Grevers uit Winterswijk Woold respectievelijk Winterswijk Miste deden mee aan de GLB-pilot in Winterswijk. Het ging hierbij onder andere om de teelt van graan als krachtvoervervangers. De Winterswijkse deelnemers kregen hiervoor een vergoeding. Maar als die eenmaal is verdwenen, geldt dit vaak ook voor de teelt, geven beide melkveehouders aan. Opbrengst en saldo kunnen - vaak - niet tippen aan die van maïs en of gras.
Wel is Grevers positief over de teelt van graan, onder andere qua bodemstructuur. Het geeft een mooi nagewas aan maïs. Maar de teelt kan niet concurreren met de maïsprijzen.
Beide melkveehouders geven aan dat het bij de teelt om de opbrengst en het saldo gaat. Een aantal deskundigen in Winterswijk was het hiermee eens. Melkveehouders hebben hun handen al vol om goede opbrengsten van gras en maïs te halen, laat staan dat ze de tijd hebben voor de teelt van alternatieve gewassen op hun bedrijf.
Leo Tjoonk van Agrifirm gaf aan dat sommige melkveehouders geen zicht hebben op wat er in de bodem gebeurt, niet weten hoeveel mineralen er in de rundveedrijfmest zitten en vaak ook niet precies weten wat de opbrengst is van het land.
Deskundigen zetten de mogelijkheden van andere voedergewassen - onder andere sorghum, soja, mengteelten en quinoa - op een rij. Vaak gaat het om oude gewassen, die in de loop der jaren weer terugkeerden en soms een kleine opleving kenden. De teelt van gras/klaver zou een optie kunnen zijn.

Weer

 • Vrijdag
  13° / 8°
  80 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  70 %
 • Zondag
  16° / 9°
  70 %
Meer weer