Module+kostenberekening+mestdroging
Nieuws
© jos thelosen

Module kostenberekening mestdroging

Om de kosten van mestdroging te berekenen, is nu een rekenmodule beschikbaar. Die is ontwikkeld door praktijknetwerk 'Mestafzet op de korrel'.

Met deze kostenindicatie kan een ondernemer bijvoorbeeld het omslagpunt bij het drogen van mest berekenen: het break-evenpoint.

Door de verplichting tot mestverwerking door de overheid is de noodzaak tot mestverwerking groter dan ooit, geeft het praktijknetwerk aan.

Vergister

Deelnemers aan ‘Mestafzet op de korrel’ hebben de beschikking over een vergister. Daarmee worden mest en covergistingsmateriaal omgezet in warmte, wat wordt omgezet in elektriciteit.

Met de overtollige warmte is het mogelijk het digestaat uit de vergisters te verwerken tot mestkorrels.

Rentabiliteit

Om enig inzicht te krijgen in de rentabiliteit van deze bewerkingen, is een module gemaakt waarmee situaties zijn te simuleren.

De module biedt inzicht in de kosten van droging en export van mest, de minimale afzetprijs, maximaal te rijden kilometers tot break-evenpoint en het rendement van de export..

Weer

 • Zondag
  20° / 10°
  60 %
 • Maandag
  18° / 12°
  30 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer