Polder+Enge+Wormer+wordt+weidenatuur
© Natuurcollectief Engewormer

Polder Enge Wormer wordt weidenatuur

In de droogmakerij Enge Wormer bij Wormerveer wordt 140 van de 160 hectare land omgezet van landbouwgrond in natuur, gericht op weidevogels en kruidenrijk gras.

De omzetting wordt vrijdag officieel bekrachtigd door gedeputeerde Jaap Bond door het onthullen van een informatiebord in de Enge Wormer.

In het Programma groen 2014-2018 is de Enge Wormer genoemd als kansrijk gebied voor de ontwikkeling van van weidevogelgrasland en botanisch waardevol grasland, met behoud van het historische kavelpatroon.

Er zitten nog levensvatbare populaties weidevogels.

Particulier beheer

De grondeigenaren in de polder hebben als Natuurcollectief Enge Wormer gezamenlijk een inrichtingsplan geschreven en intensief overleg gevoerd met de provincie.

Hierop volgend heeft provincie Noord- Holland de grondeigenaren een bijdrage toegekend voor inrichtingsmaatregelen ten behoeve van de natuur en voor de functieverandering van de grond van landbouw naar natuur.

Kavelpatroon

Met deze financiële tegemoetkomingen kunnen de eigenaren het natuurbeheer uitvoeren en wordt tevens het historische kavelpatroon behouden. De inrichtingsmaatregelen zijn doorgenomen met een ecoloog van de Dienst Landelijk Gebied.

Er zijn fosfaat bodemmonsters genomen om te bepalen binnen welke termijn verschraling van het grasland en dus toename van de hoeveelheid kruiden, te voorzien is.

Graslengtes

Het maaibeheer wordt gecoördineerd om in de broedperiode alle graslengtes beschikbaar te hebben en de oevers worden hier en daar afgeschuind voor steltlopers.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
 • Vrijdag
  19° / 10°
  30 %
Meer weer