%27Innovatie+nodig+tegen+bodemdaling%27
© Nieuwe Oogst

'Innovatie nodig tegen bodemdaling'

In de westelijke melkveehouderij blijft innovatie nodig om de sector op de been te houden.

Dat zegt innovatiemanager Frank Lenssinck van het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) in Zegveld in reactie op het rapport Toekomstverkenning Bodemdaling van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

‘Het is goed dat we nu de discussie voeren over bodemdaling om duidelijkheid en rust te krijgen', aldus Lenssinck.

‘Feit is dat we zo als sector zeker vijftig jaar vooruit kunnen. Immers, met onder water zetten verdienen we niets, met landbouw tot op heden wel. Over veertig tot vijftig jaar moeten er wel nieuwe economische pijlers zijn bedacht om in gebieden waar melkveehouderij niet mogelijk is toch iets te verdienen.'

Onderwaterdrainage

Het VIC is daar al mee bezig, zoals met visteelt, de teelt van cranberry’s of het concept van de waterboerderij. Lenssinck: 'In onderwaterdrainage en dynamisch peilbeheer zit zeker muziek, omdat we daarmee de helft van de bodemdaling verminderen en het nieuwe kansen biedt. Het veenweidegebied heeft ook verschillende hoogten, dus daar moet je peilbeheer op aanpassen.'

'We krijgen ook te maken met meer heftige periodes van regen en droogte. Dan heb je dus juist een dynamisch peilbeheer voor nodig. Laat boeren het peil dan ook zelf managen. Met deze maatregelen is winst te behalen, ze zijn bovendien meetbaar.'

Kruisingen

Met beweiden op minder percelen ziet de innovatiemanager geen oplossing. 'We moeten juist de koeien aanpassen, dus kiezen we voor koeien die kleiner en lichter zijn en melk geven. Daarbij kun je denken aan driewegkruisingen van Jersey, Friese Hollands en Zweeds Roodbont. En anders kun je nog overschakelen op schapen.'

'Kortom, er is nog altijd perspectief voor de veehouderij. Alleen moet je met innovatie kijken of je huidige melkveehouderij kan optimaliseren in het grondgebruik en in het waterbeheer om zo de bodemdaling in de klauwen te krijgen.’

Weer

 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
 • Zaterdag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer