UvW%3A+glastuinders+moeten+zelf+zuiveren
© Monique Jansen

UvW: glastuinders moeten zelf zuiveren

Glastuinders moeten hun water zelf zuiveren voordat ze het lozen. Dat schrijft de Unie van Waterschappen (UvW) in het advies 'Inbreng AO Waterkwaliteit' aan de aangesloten waterschappen.


Met dit advies onderschrijft de unie het plan van de overheid om glastuinders per 2016 te verplichten hun drainwater zelf te zuiveren om zo bij te dragen aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

Maatregelen bij bron

'Hierbij is het van belang dat de KRW voor alle milieuschadelijke stoffen uitgaat van bronmaatregelen en van het principe de vervuiler betaalt', staat in het advies.

De UvW zegt dat maatregelen bij rioolwaterzuiveringsinstallaties dure 'end-of-pipe' oplossingen zijn. De overheid laat daarmee de burger opdraaien voor een probleem van de glastuinbouw, stelt de unie.

Bovendien worden telers dan niet geprikkeld om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verkleinen, redeneert de waterschapskoepel verder.

Medicijnen

De koepelorganisatie van waterschappen constateert verder dat restanten van geneesmiddelen in water vooral een stedelijk probleem is, en resten gewasbeschermingsmiddelen in water een probleem is in het agrarisch gebied. 'Dit leidt tot andere prioritering bij een eventuele aanpak.'

De glastuinbouw ziet graag dat beide problemen gezamenlijk worden aangepakt.

Lokale afspraken

De unie laat wel ruimte voor afspraken op lokaal niveau tussen de tuinbouw en individuele waterschappen, zoals bijvoorbeeld Waterschap Rivierenland heeft gedaan met tuinders.

Weer

 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 8°
  10 %
Meer weer