Ganzenakkoord+voor+Groningen
© Geert Job Sevink

Ganzenakkoord voor Groningen

Natuurorganisaties en boeren hebben onder leiding van gedeputeerde Henk Staghouwer een akkoord bereikt over de aanpak van ganzen in Groningen. In het akkoord staan afspraken voor een periode van zes jaar.

Het akkoord krijgt de instemming van LTO Noord, BoerenNatuur en de natuurorganisaties Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Zij zijn het eens over de periode waarin verschillende ganzensoorten rust krijgen om te kunnen overwinteren en over de hoogte van de vergoedingen die boeren krijgen voor schade aan hun gewassen.

Het akkoord stoelt op het landelijke ganzenakkoord, dat eind vorig jaar werd afgeschoten. 'We hebben er een Gronings accent aan gegeven', licht Staghouwer toe.

Drie miljoen euro

Er is over een periode van zes jaar zo'n drie miljoen euro beschikbaar voor aanpak van de ganzen en schadevergoedingen. Staghouwer: 'We gaan ervan uit dat het daarvoor kan'.

In Groningen komen zowel trekganzen als zomerganzen voor. Doel van het Groninger akkoord is om ervoor te zorgen dat de verschillende ganzenpopulaties in stand blijven, maar dat de schade die zij veroorzaken niet toeneemt.

Dat gebeurt door foerageergebieden aan te wijzen en afspraken te maken wanneer en waar ganzen met rust worden gelaten of juist verstoord.

Afschot ganzen

Ook over afschot van ganzen zijn afspraken gemaakt. Boeren en natuurbeheerders maken in goed overleg met de zeventien wildbeheereenheden in Groningen nadere plannen.

Die invulling behelst hoe zij te werk zullen gaan om gewasschade door ganzen te beperken en de populaties zomerganzen in toom te houden.

Voor alle trekganzen, inclusief de grauwe gans en de brandgans, is een winterrustperiode afgesproken van 1 november tot 1 maart. Kolganzen krijgen een winterrustperiode die een maand langer duurt, omdat het met deze soort internationaal minder goed gaat.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer