Ganzenakkoord+in+Noord%2DHolland
© Inzicht in Natuur

Ganzenakkoord in Noord-Holland

De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft een 'unaniem' advies geformuleerd aan provincie Noord-Holland om ganzen te bestrijden.

Naast de landbouw- en natuurorganisaties staan ook de jagers achter dit pakket maatregelen.

Het is nu aan provincie Noord-Holland om met het advies in te stemmen. Gedeputeerde Staten nemen eind mei een besluit over het pakket maatregelen dat de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) heeft opgesteld.

Gezamenlijke aanpak

Bij goedkeuring komt er vanaf 1 juli een ‘gezamenlijke actieve aanpak’ per gebied.

Adjunct-secretaris Désiré Karelse van Faunabeheereenheid Noord-Holland spreekt van een ‘doorbraak’. ‘Alle partijen zijn het eens over een nieuwe koers.’

Dat zijn Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, LTO Noord, de agrarische natuurverenigingen, de Federatie Particuliere Grondeigenaren en de jagersverenigingen KNJV, NOJG en de wildbeheereenheden.

Evenwicht

Karelse benadrukt dat het een evenwichtig pakket van maatregelen is, dat bestaat uit een koppeling van winterrust voor trekganzen en sterke vermindering van het aantal standganzen in de zomer.

Zo moet het aantal zomerganzen, nu zo’n honderdduizend in Noord-Holland, worden teruggebracht naar het niveau van 2005.

Afspraak

De partijen hebben afgesproken zich ‘in alle geledingen’ op de eigen terreinen in te spannen om de ganzenpopulatie versneld te verminderen.

Als met deze aanpak het aantal standganzen niet vermindert, wordt de winterrust vanaf 1 november 2015 opgeschort tot het moment waarop duidelijk is dat de maatregelen effectief zijn.

Stok

‘Dat is een goede stok achter de deur’, licht Albert Hooijer van LTO Noord Noord-Holland toe. Hij benadrukt dat de maatregelen een totaalpakket vormen. ‘Het wordt moeilijk voor de politici om hierin te winkelen.'

Vooral de bestrijding van de ganzenpopulatie in natuurgebieden is belangrijk, stelt Hooijer.

Geen verstoring

‘Daarom is het nu van belang dat de provincie de vergunningen voor de Natura 2000-gebieden in orde maakt. Wettelijk mag er geen ‘significante verstoring’ in Natura 2000-gebieden zijn, terwijl we weten dat we daar aan de slag moeten gaan.’

· Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst, editie Midden

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer