Drents+ammoniakkader+aangescherpt
© Persbureau Noordoost

Drents ammoniakkader aangescherpt

Provincie Drenthe neemt vanaf 1 februari weer aanvragen van veehouders voor ammoniakvergunningen in behandeling. De voorwaarden waaronder de provincie die vergunningen verleent, worden aangescherpt.

Drentse melkveehouders die hun bedrijf tot tweehonderd koeien willen uitbreiden, krijgen voortaan te maken met een drempelwaarde van 0,3 procent die het bedrijf meer aan ammoniak mag uitstoten.

Voor bedrijven die meer koeien willen houden, ligt dat percentage op 0,15 procent. Tot 10 oktober van het vorig jaar gold een drempelwaarde op 0,5 procent voor alle staluitbreidingen.

Grondgebonden

Ook zijn er criteria voor ammoniak reducerende maatregelen. Verder geldt dat de bedrijven van vergunningaanvragers grondgebonden moeten zijn. Dat houdt in dat zij 80 procent van het ruwvoer binnen een straal van 15 kilometer moeten winnen.

Provincie Drenthe kondigde in oktober 2013 een stand-still af in de vergunningverlening. Dat gebeurde omdat onduidelijk was met hoeveel de ammoniakemissie van veehouderijbedrijven en de neerslag daarvan op natuurgebieden was toegenomen.

Kringlooplandbouw

Voorzitter Arend Steenbergen van LTO Noord Drenthe verwacht dat een grote groep veehouders die wil uitbreiden ook met de nieuwe voorwaarden uit de voeten kan.

'Grotere bedrijven zitten bijvoorbeeld vaak verder van natuurgebieden af. Daarnaast hangt bij de vergunningverlening ook veel af van het management op het bedrijf. Doet een boer bijvoorbeeld aan kringlooplandbouw.'

Bedrijfsontwikkeling

Wat volgens Steenbergen meewoog bij de overweging tot aanscherpen is dat bedrijfsontwikkeling in de veehouderij ook bij invoering van het landelijk ammoniakbeleid blijft doorgaan. 'De monitoring die nu is opgezet wijst uit dat dit mogelijk is.'

Weer

 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  40 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
Meer weer