Verjonging+grasland%3A+minder+broeikasgas
© Nieuwe Oogst

Verjonging grasland: minder broeikasgas

Graslandverjonging heeft een positief effect op de uitstoot van broeikasgasemissies. Dat bleek tijdens praktijknetwerk 'Van Graslandvernieuwing naar Graslandverjonging', dat afgelopen jaar is begonnen.

Deelnemers uit verschillende regio’s op veen, klei- en zandgronden gaan na hoe ze grasland minder vaak hoeven te scheuren.

Dat kan door een optimaal beheer van beweiden, maaien en bemesten, en de grasmat in betere conditie te houden met onderhoudsdoorzaaien.

Doorzaaien

Periodiek doorzaaien van grasland is financieel lonend in vergelijking met herinzaaien. Het zorgt voor een hogere gemiddelde voeropbrengst (VEM/hectare), geeft minder stikstofverliezen wat scheelt in bemesting, vergt geen doodspuitmiddel en is minder arbeidsintensief.

Verder is een van de belangrijkste voordelen van doorzaaien dat er geen organische stof wordt afgebroken. Onder grasland is de aanvoer van organische stof groter dan de afbraak waardoor de totale hoeveelheid bodem organische stof van jaar op jaar toeneemt.

Scheuren

Bij het scheuren van grasland komt er veel lucht in de bodem. Daardoor kan de organische stof snel afbreken. De koolstof en stikstof die vrij komt, draagt bij aan de broeikasgasemissie. Door niet meer te scheuren worden deze emissies vermeden.

Ook de hogere opbrengst per hectare en lager gebruik van diesel en (kunst)mest zorgen voor een verlaging van de broeikasgasemissie. Middels een broeikasgasbalans is voor de deelnemers uitgerekend wat dit voor hun bedrijf zou betekenen.

Bedrijfsniveau

De eerste resultaten laten een verlaging van 3-8 procent in broeikasgasemissies op bedrijfsniveau zien als compleet wordt overgegaan op periodiek doorzaaien.

Het praktijknetwerk staat 22 en 23 januari op de Biovak in Zwolle.

Weer

 • Zondag
  13° / 2°
  10 %
 • Maandag
  14° / 6°
  60 %
 • Dinsdag
  14° / 9°
  20 %
Meer weer