Groei+aantal+verbreders+vlakt+af
© Nieuwe Oogst

Groei aantal verbreders vlakt af

Van de agrarische bedrijven had in 2013 een kwart verbredingsactiviteiten. Sinds 2010 is dit aantal redelijk stabiel. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De verbredingsactiviteiten leveren een bescheiden bijdrage aan de totale opbrengst van het land- en tuinbouwbedrijf. Op 61 procent van de bedrijven met verbredingsactiviteiten is de opbrengst uit de nevenactiviteiten minder dan 10 procent van de totale opbrengst.

Bbij agrarische kinderopvang en boerderij educatie is er nog wel groei, maar de grootste toename is te vinden bij het opwekken van hernieuwbare energie voor levering aan derden. Die activiteit is de laatste drie jaar met 36 procent toegenomen.

Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is de meest voorkomende verbredingsactiviteit. Het aandeel bedrijven met agrarisch natuur- en landschapsbeheer steeg tussen 2008 en 2013 van 7 naar 11 procent tot 7.404.

Loonwerk

Verder is ook loonwerk voor derden sterk in opkomst. In 2008 kwam deze activiteit voor bij 3 procent van de bedrijven, in 2013 is dit gestegen tot 6 procent, ofwel 4.071 bedrijven

Boerderijverkoop is toegenomen van 3 procent in 2008 tot 5 procent in 2013. Opvallend is de toename bij fruitbedrijven, van 13 naar 23 procent.

Weer

 • Woensdag
  6° / 4°
  90 %
 • Donderdag
  5° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
Meer weer