Energieregelingen+landbouw+versoberd
© Arno de Snoo

Energieregelingen landbouw versoberd

De energieregelingen voor de land- en tuinbouw blijven bestaan, maar worden in soberder vorm voortgezet. Kabinet, bonden, werkgevers en milieuorganisaties hebben dat vastgelegd in het Energieakkoord.

De land- en tuinbouw moet zich vooral richten op energiebesparing. Stimuleringsregelingen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking als EIA, IRE, Vamil en MIA blijven bestaan. Met deze regelingen is subsidie mogelijk op energiebesparende apparatuur.

Een belangrijk onderdeel uit het akkoord is de mogelijkheid voor coöperatieve initiatieven om duurzame energie op te wekken en te leveren aan burgers. Per 1 januari 2014 geldt een belastingkorting van 7.5 ct/kWh voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband is geproduceerd.

Positief

LTO Nederland is positief over de inhoud van het Energieakkoord. ‘Dat de regelingen worden versoberd, hadden we verwacht in deze tijd van bezuinigingen,’ zegt Eric Douma, portefeuillehouder duurzame energie.

‘Het is voor ons heel belangrijk dat we kunnen doorgaan op de de route die we zijn ingeslagen met het agroconventant Schoon en Zuinig.'

Afspraken

'Het is een politiek akkoord, op hoofdlijnen,’ verduidelijkt hij. ‘Op onderdelen moeten we nog afspraken maken met de overheid en maatschappelijke organisaties. Maar we kunnen ermee uit de voeten en krijgen alle ruimte om die afspraken te maken.’

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  7° / 3°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 6°
  50 %
Meer weer