Rekenkamer%3A+nog+te+veel+uitstoot+ammoniak
© Jan Van Den Brink Fotografie

Rekenkamer: nog te veel uitstoot ammoniak

Nederland blijft onder het Europees plafond voor ammoniakuitstoot, maar toch heeft het beleid negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over verduurzaming van de intensieve veehouderij.

Om de biodiversiteit in Nederland te beschermen, heeft het ammoniakbeleid van de afgelopen jaren nog onvoldoende effect, staat in het rapport. De Rekenkamer stelt dat de overheid ruimte biedt aan uitbreiding van de veehouderij in Nederland.

Daardoor kan een deel van de genomen ammoniakmaatregelen, zoals vastgelegd in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), teniet worden gedaan.

Handhaving

De Rekenkamer beveelt de overheid aan om samen met provincies en gemeenten te zorgen voor betere handhaving van milieuvoorschriften om een lagere ammoniakuitstoot te realiseren.

Tegelijkertijd stelt de Rekenkamer dat de meetmodellen om de ammoniakuitstoot te berekenen onzekerheden kennen en moeten worden herzien.

Luchtwassers

Op veel bedrijven functioneren de luchtwassers niet of niet goed, concludeert de Rekenkamer op basis van informatie van voor 2012. Dat leidt weer tot hogere ammoniakuitstoot.

In een reactie zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken dat per 1 januari 2013 een apparaat verplicht is gesteld dat de goede werking van de luchtwasser in de gaten houdt.

Melkquotum

De Rekenkamer verwacht dat de ammoniakuitstoot in de melkveehouderij na 2015 stijgt, omdat na afschaffing van het melkquotum het aantal melkkoeien toeneemt.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft al besloten om de eisen voor uitstoot in de melkveehouderij aan te scherpen. Bijvoorbeeld door ook eisen te stellen aan rundveestallen die niet permanent vee opstallen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  40 %
Meer weer