Uitspoeling+niet+lager+zonder+dierlijke+mest
© nieuwe oogst

Uitspoeling niet lager zonder dierlijke mest

Geen aanvoer van organische stof leidt op termijn niet tot lagere uitspoeling. Dat blijkt uit onderzoek door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO).

Op PPO-locatie Vredepeel ligt al twaalf jaar een vergelijking tussen het wel en niet aanvoeren van organische stof met organische mest in een vruchtwisseling met akkerbouw en groenten.

De vraag achter deze vergelijking is of het niet gebruiken van organische stof leidt tot minder uitspoeling naar het grondwater en of er risico is op opbrengstderving op langere termijn.

Grondwater

Afgelopen winter bleek dat de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater tussen beide systemen gelijk was: 65 milligram nitraat per liter.

Dat is opvallend, omdat de nitraatconcentraties tot en met 2009 onder het systeem met organische stof altijd 20 milligram per liter hoger waren dan onder het systeem zonder de organische stof.

Deze hogere uitspoeling is te verklaren uit de hogere mineralisatie uit de organische mest in perioden zonder gewasgroei.

Daling opbrengsten

De verklaring voor de gelijke nitraatconcentraties in 2012 kan de daling in opbrengsten zijn die in het systeem zonder organische stof is opgetreden. De opbrengstdaling liep vanaf 2007 op tot gemiddeld 13 procent in 2012 in vergelijking met het systeem met organische stof.

De lagere opbrengst leidde ook tot een lagere stikstofopname. PPO-onderzoekers verwachten dat de lagere mineralisatie in het systeem zonder organische stof in 2012 teniet wordt gedaan door de lagere stikstofopname.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
 • Zaterdag
  22° / 18°
  50 %
Meer weer