Stemming+in+landbouw+licht+verbeterd
© Nieuwe Oogst

Stemming in landbouw licht verbeterd

De stemming onder Nederlandse boeren en tuinders is in het eerste kwartaal 2013 licht verbeterd ten opzichte van het laatste kwartaal van 2012. Dit blijkt uit de resultaten van de Agro Vertrouwensindex van het ministerie van Economische Zaken, LTO, Flynth en LEI Wageningen UR.

De voorzichtige stijging komt vooral door een betere stemming in de melkveehouderij en de opengrondstuinbouw. De stemming in de akkerbouw is iets gedaald, evenals in de pluimveehouderij.

In de glastuinbouw is de stemming weinig veranderd sinds eind 2012. Van alle ondernemers zijn die in de glastuinbouw het minst positief van alle deelsectoren.

Rode diesel

In de akkerbouw is de stemming waarschijnlijk negatief beïnvloed door het verdwijnen van fiscale voordelen bij brandstofgebruik (rode diesel). De glastuinbouw kenmerkt zich door pessimisme over hoge kosten en lagere opbrengstprijzen.

De stemmingsindex bij de melkveehouders is wel iets gestegen. Mogelijk is dat een gevolg van de tamelijk positieve vooruitzichten (op korte termijn) voor de melkprijs. In maart was er sprake van sterk stijgende internationale zuivelnoteringen.

Veevoer

Alle veehouderijsectoren hebben te maken met relatief hoge kosten voor veevoer. Vooral in de pluimvee- en varkenshouderij vertalen de hogere kosten zich onvoldoende in hogere vleesprijzen. Goedkope import is daar mede debet aan.

Voor de verdere toekomst lijken akkerbouwers rekening te houden met lagere prijzen. Daarentegen verwachten melkveehouders, varkenshouders en vollegrondstelers het komende jaar hogere opbrengstprijzen. In de glastuinbouw en pluimveehouderij leeft daarop weinig hoop.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  9° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  10 %
Meer weer